Nyt koncept sikrer tag til tiden

Kvalitetstag til tiden – og uden overraskelser. Det tilbyder tag-eksperten A/S nu med et nyt koncept, som skal sikre forbrugerne mod byggesjusk og økonomi, der løber af sporet, når der skal lægges nyt tag. Konceptet tager udgangspunkt i, at rådgivning, projektering og prisberegning varetages af tag-eksperten A/S. Selve byggeriet udføres af nøje udvalgte lokale håndværkere– og det giver en tryghed for forbrugeren.

80 procent af alle nye tegltag har alvorlige fejl, og 30 procent burde lægges helt om, viser en undersøgelse foretaget af Byggeskadefonden. Samtidig havner mange husejere i en klemme, hvor tagrenovering trækker ud, eller uventet bliver dyrere end først beregnet. Det gør udskiftning af gamle tage til en risikabel opgave.
Men sådan behøver det ikke at være. tag-eksperten A/S er en specialiseret virksomhed, der sikrer private kunder et trygt byggeforløb og et nyt tag i særklasse.
”Når man som husejer vælger tag-eksperten, får man altid udspecificerede priser, så man let kan sammenligne med tilbud fra andre håndværkere. Desuden indeholder tilbuddet en grundig beskrivelse af arbejdet og de valgte materialer. Det sikrer, at tømreren kan bygge det nye tag effektivt og uden fejl. Det sikrer også, at der ikke opstår nogen misforståelser mellem kunden og entreprenøren om, hvilke opgaver, der er indeholdt i aftalen,” siger Rolf Pedersen, der er direktør i tag-eksperten A/S.

Garant for tryghed og gennemsigtighed
”Når en husejer kommer til os, begynder vi først og fremmest med grundig rådgivning. Vi guider kunden gennem valg af materialer og tilbehør som eksempelvis kviste og ovenlysvinduer. Dernæst udregner vi den samlede pris, specificeret i alle detaljer, så der ikke dukker overraskelser op. Når alt er planlagt, formidler vi opgaven til en af vore ni lokale entreprenører, som udfører byggeriet. Vi følger naturligvis byggeopgaven undervejs. Ved byggeriets afslutning kontrollerer vi på kundens vegne, at taget er udført korrekt. Først derefter modtager entreprenøren sin endelige betaling,” siger Rolf Pedersen.
Dermed lægger tag-eksperten sig som en troværdig partner mellem håndværkerne og bygherren. De fleste byggerier, der går galt, har manglet planlægning og rene linjer, og det kan tag-eksperten med sit koncept tage hånd om – uden at blive et fordyrende mellemled.

Økonomisk – og på et højt fagligt niveau
”Som regel kan vi med vores planlægning spare mange penge på indkøb, og når vi kan garantere et ubrudt byggeforløb, er det nemt for håndværkeren at overskue tiden i projektet. Han behøver derfor ikke at afsætte et beløb til uforudsete udgifter. Forbrugeren får udover pris- og tidsgaranti rådgivning og projektering af bygningskonstruktionen på arkitektniveau. Alle valg er truffet og beskrevet på forhånd. Derfor opstår der ikke tvivlsspørgsmål undervejs, hvilket er med til at holde prisen nede,” siger Rolf Pedersen.
Problemerne med tagudskiftninger i Danmark består ofte i, at det er de færreste håndværksmestre, der besidder alle de færdigheder, det kræver at projektere og bygge et perfekt tag. – Et tag, og særligt tegltag, er en meget kompleks bygningsdel, som kræver omfattende viden om materialer, lovkrav og byggeteknik. En almindelig tømrer kan ikke være ekspert i det hele. – Men hos tag-eksperten har vi specialiseret os i netop disse opgaver, så tømrerne kan koncentrere sig om at bygge, siger Rolf Pedersen.

Landsdækkende tagservice i 2008
tag-ekspertens nye koncept har allerede vist sig effektivt på 27 tagdækninger på Sjælland, og baseret på de erfaringer kan tag-eksperten nu love at påbegynde et nyt projekt inden for fire uger – og være færdig senest fire uger efter påbegyndt arbejde. Dermed kan et nyt tag godt leveres i år, inden det er tid til at nyde de lange sommeraftener.
Konceptet vil i løbet af 2008 blive udbredt til hele landet via tag-ekspertens netværk af udvalgte lokale entreprenører. De er alle omfattet af BygGaranti og deler tag-ekspertens opfattelse af, hvad god service og kvalitet er. Se mere på www.tag-eksperten.dk

For yderligere information kontakt venligst:
Rolf Pedersen
tag-eksperten A/S
Nøddehaven 32
2500 Valby
T : 32 10 10 77
F : 32 10 10 66
www.tag-eksperten.dk