Opstart på trods

Iværksætteren Ricky Matthesen gik konkurs med virksomheden Intercom Scandinavia APS forrige år. Da han startede op igen kom Told og Skat på besøg.

Ricky Matthesens nye virksomhed, Calm Systems, der blev etableret i april 2002, er nu en sund og velfungerende forretning med fire ansatte og et interessant marked inden for køling af avanceret elektronik. Opstarten var dog præget af en hård behandling. Ikke fra tidligere kreditorer, men fra Told og Skat, som havde haft Ricky Matthesens tidligere virksomhed gennem en konkurs.
Told og Skat havde ingen økonomiske krav mod Ricky Matthesen eller hans nye virksomhed for alt var blevet afsluttet ved den konkursbehandlingen. –Men Told og Skats usikkerhed førte til at den nye virksomhed skulle leve op til en række krav.
”Vi var nødt til at stille en kaution over for Told og Skat på 0,5 mio. kr. Eller kunne vi ikke få lov til at starte,” siger Ricky Matthesen.
”Vi så ingen budgetter eller begrundelse for hvordan beløbet var udregnet, men det var kravet, hvis jeg skulle starte virksomhed igen. Det var noget af et tilbageslag for de penge skulle have været brugt til udvikling, men i stedet var de låst af Told og Skat.”
Told og Skat oplyste, at dette krav ville gælde uanset om Ricky Matthesen blot blev ansat som direktør eller bestyrelsesmedlem i virksomheden.
Intercom Scandinavia var et anpartsselskab og således hæftede Ricky Matthesen ikke personligt. Men hans navn figurerer hos myndighederne, og på den måde kan han alligevel stilles til ansvar for en tidligere konkurs med særlige krav om kaution og dokumentation.
Ricky Matthesens forslag til en mere fair behandling går på at sidestille konkursramte med alle andre opstartere. Et tiltag kunne være, at sikre at en afsluttet konkursbehandling samtidig sletter en fra Told og Skats ”synderegister”.
”Man skal naturligvis ikke favorisere folk, som skylder penge til det offentlige, men i vores tilfælde virkede det som om, de simpelthen ville stoppe vores forsøg på at starte igen,” fortæller han. ”Der var jo ikke nogen dom, det eneste de havde på mig var en gammel og afsluttet konkurs. På den baggrund valgte de at min næste virksomhed skulle leve op til nogle ekstraordinært skrappe krav. Det virker bestemt ikke befordrende for opstart af virksomhed,” lyder det fra Ricky Matthesen.

Sagen er ikke enkeltstående. Ved enhver konkurs vil der være en periode, hvor der ikke bliver opgjort moms, og det er nok til, at man kan risikere særlige krav ved start af virksomhed igen.