Ordliste til artikel om ERP-systemer

ERP
Enterprise Resource Planning. En betegnelse for systemer som hjælper en virksomhed med at administrere de forskellige dele af forretningsområdet. Disse systemer omfatter bl.a. økonomi, personaleressourcer, indkøb, materialehåndtering, salg og distribution, produktion og ordrehåndtering. ERP-applikationer er programmer, der skal hjælpe virksomheder med at administrere alle disse forskellige dele i virksomheden på den bedst mulige måde.

ASP
Application Service Provider. Begrebet dækker over en virksomhed, der tilbyder personer eller virksomheder adgang til programmer, applikationer eller andre services over Internettet. Forventes at blive et boomende alternativ til dyre førstegangs softwareindkøb for mindre virksomheder med et begrænset software budget. ASP kaldes også ”apps-on-taps”.

CRM
Customer Relation Management, en industriterm der beskriver metoder, software og muligheder for gennem Internettet, at holde styr på kunderne på en organiseret måde. CRM er bygget op om en database, der indeholder kundeoplysninger. Den kan eksempelvis gennem onlinehandel automatisk udbygges med data om kundens præferencer. Basen kan så bruges til at målrette tilbud og lade brugerne få adgang tiloplysninger om egen adfærd.

eRM
electronic Relationship Management. Dækker over en weborienteret tilgang til at synkronisere kunderelationer over en bred kam af kommunikationskanaler og forretningsfunktioner. eRM-begrebet kan trækkes endnu længere ud, mener forhandlere og udviklere, ved simpelthen at dække over alle funktioner relateret til produktion, det er ERP, og leverandører, som også kaldes SCM.

SCM

Supply Chain Management er oversigten over materialer, informationer og kapital som de bevæger sig fra leverandør til producent til grossist til forhandler til bruger. Målet er at koordinere og planlægge forretningsgange og indkøb på den mest effektive måde, udfra data opnået gennem SCM.