På bedriften

– Landbrug er jo sjovt

Siden januar har planteavlere med et klik på KFK’s planteportalen kunnet følge med i driften hos Niels Langkilde på Bramstrup Gods. For Niels Langkilde er planteportalen en oplagt mulighed for at skabe netværk og videndeling mellem landbrugets virksomheder.

Bramstrup Gods syd for Odense ligger som i et eventyr for enden af en brostensbelagt allé, omgivet af en voldgrav.

Bonderoser og andre sommerblomster slynger sig op ad stentrappen til den røde hovedbygning med det sorte bindingsværk. Indendøre knager egeparketten i sildeben under skosålerne og giver stedet en historisk aura sammen med væggenes træpaneler og malerierne af familiens aner. Faktisk er Bramstrup Gods ét af de steder, hvor digteren HC Andersen yndede at holde til. Inspirationen til sine eventyr må han have haft i berusende mængder.

I dag er Bramstrup Gods stadig rammen om kreativitet. Her samles virksomheder med tilknytning til landbruget for at afprøve de seneste dyrkningsmetoder og teknologier. Erfaringerne bliver til gavn, både for den enkelte virksomhed, for Bramstrup Gods og for virksomhederne indbyrdes.

– Bramstrup er et videncenter, dvs. en ramme for de virksomheder, der benytter godset. Gennem virksomhederne samler vi en masse knowhow og har et netværk, så vi hurtigt kan finde hjælp og løsninger, hvis en af virksomhederne har behov for det, siger Niels Langkilde.

For Bramstrup Gods betyder samarbejdet med virksomhederne, at godset ofte er blandt de første til at tage nye dyrkningsmetoder eller teknologier i brug.

Bærpar computer
Senest er en bærbar computer blevet et vigtigt redskab for godsets traktorfører. På den opbevarer han data om bl.a. afgrødernes behov for kvælstof, som er opmålt af den Hydro-N-Sensor, der er installeret på traktoren.

– Netop Hydro-N-Sensoren er et godt eksempel på et positivt samarbejde mellem landbrug og virksomheder. Også landbrugspolitisk. Jeg er overbevist om, at Hydro-N-Sensoren kan blive ståforkorternes afløser. Og så vil alle være tilfredse, både forbrugere, politikere, virksomhederne og landbruget. Det er vigtigt at vise over for omverdenen, at landbruget er spændende. En pose bagemel, der er dyrket som alle vil have det og med alle de rigtige egenskaber, burde betragtes med samme glæde, som når en vinbonde holder en god årgangsvin i hånden. Men det kræver mange menneskers input. Her kunne planteportalen blive et værdiskabende værktøj for landmændene, mener Niels Langkilde.

Det er en af grundene til, at han har sagt ja til at være med på portalen. Selv vil han gerne afprøve, hvordan og hvor godt en virtuel information virker. På samme måde kan han nemlig forestille sig at samle landmænd og landbrugets virksomheder til konferencer, hvor en landmand eller forsker fra et andet sted i verden medvirker via internettet.

Mere effektiv
– Med den teknologi, vi har til rådighed i dag, synes jeg, at vi slipper meget godt af sted med det, vi laver på planteportalen. Vi har ingen konflikter om, hvad jeg skal fortælle på portalen. Det er helt op til mig og mine medarbejdere. Vi viser årstidens gang i marken og fortæller om de problemer, vi har, og hvilke løsninger vi har valgt. Det sker enten via en TV-optagelse eller i et telefon-interview. Det fungerer godt, og forhåbentlig får andre planteavlere glæde af indslagene fra Bramstrup, siger Niels Langkilde, der selv synes, at han er blevet mere effektiv på grund af samarbejdet om planteportalen.

Rygraden
– Internettet er noget af det mest værdiskabende, vi har. Fremtidens landmænd bliver enormt skrappe til at søge information og til at rådgive sig selv. Det stiller krav til planteportalen om, at den bliver endnu mere levende, end den er i dag. Planteportalen bør være det sted, hvor der er mest viden samlet på en professionel og let tilgængelig måde. Det kræver, at portalen bliver selve rygraden i KFK og en integreret del af den måde, som KFK’s sælgere og planteeksperter arbejder på. Jeg kunne godt tænke mig, at planteportalen blev landmandens vigtigste informationskilde, en slags vægavis, hvor han altid kunne holde sig orienteret om, hvor det sidste nye og mest spændende sker. Faktisk skulle KFK’s medarbejdere og medarbejderne i Pajbjergfonden altid gå rundt med en “nyhedskasket” og sørge for, at relevante nyheder hele tiden kom ind på planteportalen. Der sker jo en masse rundt omkring. Hvis KFK’s medarbejdere føler, at planteportalen er en styrke i deres kontakt med landmændene, så vil den blive en styrke for landmændene. Og så vil den være dyrebar for begge parter. I landbruget kan vi bruge internettet til at gøre vores erhverv spændende og kreativt, og til at fortælle omverdenen, at det vi beskæftiger os med er sjovt. Man må godt kunne se og høre på internettet, at vi brænder for det, vi laver.

i boks:

Fakta om Bramstrup Gods
– Opført i 1500 tallet
– Nuværende bygninger er fra 1689
– Niels Langkildes familie overtog godset i 1848
– Areal: 400 ha, heraf 335 ager
– Afgrøder: Rajgræs, vårbyg, fabriksroer, vinterhvede (brød), vinterrug, markært
– Maskinpark: Mejetærsker (25 fods) MF Cerea 7278, Traktor MF 8240, Traktor MF 8220, Traktor MF 6290, Ford 655 rendegraver, Thyregod roeoptager T7, såmaskine

I alt benytter 30-40 virksomheder Bramstrup videncenter i forskelligt omfang, bl.a.:
– Bramstrup Gods
– KFK
– Hydro Agri
– Massey Ferguson
– Danisco
– KVL
– Cerealia Danmark
– Danmarks Jordbrugs Forskning

Besøg planteportalen på www.planteportalen.dk