Plan for landbrugsreform i EU klar til februar

Startskudet til Agenda 2000-forhandlingerne blev i går affyret, da EUs landbrugsministre tog hul på en gennemgribende reform af landbrugets støtteordninger.
Ministrene har fremskyndet deadlinen til februar, og det tyske formandskab sætter alt ind på at få afstukket rammerne for økonomien i et kommende EU med op til 25 medlemslande.
Risikoen er, at EUs kommende østudvidelse skal udsættes, fordi de nuværende medlemslande ikke kan blive enige om fordeling af budgetkagen. Desuden risikerer landbrugsministrene, at deres regeringer strikker en aftale sammen hen over hovedet på dem, siger en kilde i Fødevareministeriet til Jyllands-Posten.

Største hurdle
Landbruget er den største hurdle og alle medlemslandenes smertensbarns. Omkring halvdelen af alle EUs udgifter går direkte til landbruget, og det er uholdbart i længden, lyder det tyske udspil.
Derfor er det nødvendigt med nedskæringer i støtten, større mælkekvoter og klarere regler. Så langt kan landene blive enige.
Det problematiske bliver at finde ud af, hvem der skal betale gildet. Nedskæringerne bliver nemlig ikke gratis. De skal delvist kompenseres med direkte tilskud til erhvervet på omkring 50 mia. kroner årligt.
Tyskland har meldt ud, at Agenda 2000-aftalen skal indeholde et afsnit om en mere retfærdig fordeling af byrderne. I dag betaler Tyskland cirka 60 pct. af EUs samlede budget.
Frankrig har traditionelt været modstander af radikale ændringer i landbrugsstøtten, men deres synspunkter er efterhånden blevet isoleret.
De andre lande har fået øjnene op for, at der skal ryddes op og skæres ned, lyder det fra Fødevareministeriet.
Den erkendelse er groet i EU og støttes af finans -og udenrigsministre, der grundigt vil kigge landbrugsministrene over skuldrene i de kommende måneders forhandlinger.
Gårsdagens møde i Bruxelles bestod først og fremmest af en serie runder, hvor landene fremlagde deres synspunkter. Dernæst blev det andet store problem, mælkekvoterne, diskuteret. EU-landene deler sig i to grupper: Dem, som vil have en afskaffelse af mælkekvoterne med i aftalen, heriblandt Danmark, og dem som mener, at kvotesystemet skal opretholdes.

Topmøde
Medlemslandene skal mødes en gang om ugen i en såkaldt high-levelgruppe. Det tyske formandskab planlægger et afsluttende topmøde i februar af fire-seks dages varighed.