Polakker om EU-medlemskab og opfattelse af Vesten

Om fem år kan polakker frit flytte til Vesteuropa. Men de ser ingen fremtidsmuligheder i Vesten, som de ikke selv har i Polen.
Når Polen om fem år bliver fuldgyldigt medlem af EU, vil 40 mio. polakker få mulighed for at tage arbejde og bosætte sig i hvilket som helst EU-land. Men polakkerne ved, at der også er hjem- og arbejdsløshed i Danmark og resten af Europa, leveomkostningerne er højere – og kun meget få polakker mestrer et fremedsprog.
At opgive sin tilværelse i Polen for at søge lykken i Vesteuropa ligger derfor de fleste polakker fjernt.

Bevidstheden om at kunne rejse
“Det er en stor frihed at have bevidstheden om, at man kan rejse, hvorhen man vil. Det betyder meget,” siger teologiproffesor Peter Spieller fra Krakow, “men jeg tror ikke, at en anelse højere levestandard vil få folk til at flytte til Vesten, blot fordi EU-udvidelsen giver os muligheden. Vi tænker mere på familie og vores rødder. Desuden skal man tænke på, at vi ikke har tradition for at skifte arbejde som i Vesten, og at det mest udbredte fremmedsprog i Polen er russisk.”
I det sydlige Polen er der flere tilflyttere fra Vesten end polakker med emigrationstanker.
“Jeg tror ikke, at en anelse højere levestandard vil få folk til at flytte til Vesten, blot fordi EU-udvidelsen giver os muligheden. Vi tænker mere på familie og vores rødder,” siger Peter Spieller, teologiprofessor, Krakow.

25-årige Barbara Loranc, der studerer europæiske forhold ved universitet i den gamle bydel i Krakow, beskriver situationen således: “Det er forståeligt, hvis man i Vesteuropa tror, at folk vil komme væltende over grænserne, ligeså snart de får mulighed for det. Den samme frygt havde nordeuropæerne, da Grækenland, Spanien og Portugal trådte ind i EF. Der var frygt for folkevandring mod nord – men hvad er det blevet til? Tværtimod ser vi flere og flere Vesteuropæere her landet. Mange forretningsfolk, turister og landmænd kommer hertil, fordi de kan se, at her er muligheder.”

Billig jord i Polen
Patrick O’Connor fra Irland er en af dem. Han tog til Polen for to år siden, lokket af jordpriser på 12.000 kr. for en hektar, der ikke skal betales jordskatter af. Til sammenligning koster et tilsvarende areal i Danmark mellem 80.000 og 100.000 kr. plus skatter.
“Om fem år er Polen fuldgyldigt medlem af EU, og derfor vil jeg stå i en favorabel konkurrencesituation over for de bønder i Tyskland og Danmark, der har etableret sig for langt højere beløb,” siger Patrick O’Connor, der er i gang med at bygge en mælkeproduktion op med 2.000 malkekøer. Hans mælk vil kunnes køres til mejerier i både Tyskland og Tjekkiet.
Tilbage på torvet i Krakow sidder fire unge mænd, der alle læser til akademiingenør. De nyder vejret og et klassisk ensemble, der har stillet op på det nærmeste hjørne. Midtbyen syder af liv, der er gallerier alle steder, og den ene happening afløser den anden.

Alting er så dyrt i Vesten
“Jeg har været i både Holland, Danmark og Tyskland, og det er naturligvis spændende at rejse og arbejde i andre lande, og det tror jeg også mange vil benytte sig af – men at bosætte sig permanent kunne jeg ikke forestille mig. Der er jo også mange unge fra Vesteuropa, der rejser til et andet land for at arbejde i et halvt års tid, men kun meget få bliver der. Man ved, hvor man hører hjemme,” siger 23-årige Wictor Molon.
“Dertil kommer, at alting er så dyrt i Vesten – biler og huse er næsten dobbelt så dyre som her.” Hans studiekammerater er enige – de ser ingen fremtidsmuligheder i Vesten, som de ikke selv har i Polen.