Ny teknik kan afløse stråforkorter

Ny teknik kan afløse stråforkorter og sænke udvaskning af kvælstof. Ved at kortlægge markens behov for gødning kan man undgå overgødskning og dermed den overdrevne plantevækst, der kræver stråforkortere.

Kombinationen af elektroniske markkort, satellitudstyr og intelligente gødningsspredere kan helt afløse brugen af de omdiskuterede sprøjtemidler til stråforkortning. Det viser de forsøg, som er gjort med N-sensoren på danske marker.

”Baggrunden er, at N-sensor spreder mindre gødning i de områder, hvor der er høj plantevækst og mere der, hvor der er mindre vækst. Derved undgår man, at de stærke planter får så meget gødning, at de vælter, og dermed kan man reducerede brugen af stråforkortere,” siger Poul Møller Hansen, der er Ph.d. studerende på Risø National Laboratory.

Ved at måle på markens klorofylindhold, der er et udtryk for om planterne har nok næring, kan gødningssprederen under arbejdet hele tiden indstille sig selv til optimal behandling af næsten hver eneste plante. Det giver mindre samtidig udvaskning af kvælstof, fordi planterne kun får den mængde de skal bruge. Sensoren er koblet på et satellitsystem, der gør, at landmanden kan kortlægge sine markers gødningsbehov endnu mere nøjagtigt.

De praktiske erfaringer med N-sensorteknologien er blandt andre steder blevet gjort på Bramstrup Gods på Fyn. Her siger godsejer Niels Langkilde:
”Vi kan se, at kombinationen af systemerne kan give os en god viden, og på sigt kan vi med god samvittighed vinke helt farvel til stråforkorterne.”

Det er helt i overensstemmelse med de politiske målsætninger om reduktion af stråforkortere eller vækstreguleringsmidler, som de også hedder. Folketingsmedlem Ole M. Nielsen (KRF), der sidder i folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg siger:

”En udfasning af stråforkortere vil medvirke til at nå den overordnede målsætning for reduktion af behandlingshyppighed, og der er en risiko ved at bruge dem. Der gives allerede støtte til udvikling af miljøforbedrende teknologier, og det skal vi naturligvis fortsætte med, ligesom vi skal opretholde tilskuddet til landbrugets konsulentvirksomhed, fordi det er konsulenterne, der skal formidle viden om ny teknik.”
I øjeblikket er der 12 N-sensorer i brug i dansk landbrug oplyser Hydro, der har udviklet teknologien.

Se mere om Hydros N-sensor på www.PlantePortalen.dk og www.risoe.dk

Kontaktperson i KFK: Projektleder Ole Dahl