Radiokommunikation under ekstreme forhold

NIROS Communications A/S udvikler specialudstyr til radiokommunikation til brug under ekstreme vilkår og inden for brancher, hvor sikkerhed er en kritisk faktor. NIROS’ kunder er primært organisationer og virksomheder, der beskæftiger sig med brand og redning samt virksomheder i den petrokemiske industri.

Når beskeden skal frem uden forsinkelse og med 100 pct. garanti for levering, så er mobiltelefonen og de åbne netværk ikke pålidelige nok. Danske NIROS har specialiseret sig inden for den niche af telekommunikation, som dækker behovet hos kunder, der arbejder under ekstreme vilkår.
”Problemet for vores kunder er, at de ikke kan stole på GSM-nettet. De har både brug for et robuste enheder og et sikkert net,” siger adm. direktør i NIROS, Jørgen Lauritzen.

Kommunesammenlægninger giver travlhed
Mange kommuner står over for nye kommunikationsudfordringer i forbindelse med kommunesammenlægningerne. Det betyder, at det i mange tilfælde er oplagt at vælge et nyt og fremtidsrettet kommunikationssystem. I den forbindelse tilbyder NIROS at være med gennem hele processen med at analysere behovet, vælge netværksløsning og enheder samt at opbygge den optimale infrastruktur i kontrolrum. Kolding Kommune har eksempelvis valgt et system fra NIROS, der omfatter både beredskab, hjemmepleje, vand- og energiforsyning samt entreprenørafdelingen.

Dansk producerede produkter
NIROS både udvikler og producerer store dele af sit egetudviklede kommunikationsudstyr i Danmark. Det skyldes, at produkternes høje, teknologiske niveau gør dem uegnede til masseproduktion, samt at hovedparten af enhederne på den ene eller anden måde bliver individuelt tilpasset kundernes behov.
”Vi rammer markedet meget præcist ved at fokusere på kvalitet og målrette funktionaliteten til vores kunder. Over fyrre års erfaring, kunder som det svenske politi samt kundereferencer verden over har gjort NIROS til en højt specialiseret virksomhed, som kunderne har tillid til,” siger Jørgen Lauritzen. NIROS’ kommunikationsenheder benyttes over hele verden på steder, hvor sikkerhed for tale og datatransmission er væsentlig eller ligefrem livsvigtig. Det gælder eksempelvis i industrien, hvor støj, arbejdsbeklædning og eksplosionsfare stiller helt særlige krav.

Stor eksportandel
NIROS sælger ikke kun sine produkter i Danmark. Ca. 75% af omsætningen går til udlandet, hvor NIROS har et omfattende forhandlernet, som alle har gennemgået en uddannelse i virksomhedens produkter. Gennem et tæt samarbejde med disse forhandlere, der samtidig har det fornødne kendskab til nationale og lokale regler, sikres de udenlandske kunder også en velfungerende løsning.

Altid nye produkter på vej
”Med den hurtige teknologiske udvikling, der finder sted, forventer vore kunder hele tiden, at vi kan hjælpe dem med den sidste nye teknologi”, siger Jørgen Lauritzen. NIROS produktprogram består derfor af en kombination af egenudviklede produkter inden for virksomhedens kernekompetence-områder suppleret med produkter fra andre producenter, så kunden kan få leveret den samlede løsning fra NIROS. Inden for de kommende måneder vil NIROS således lancere flere af de produkter, virksomhedens udviklingsingeniører igennem længere tid har arbejdet på.

Om NIROS
NIROS Communications A/S leverer avancerede løsninger på trådløs kommunikation til professionelle brugere inden for politi, brandvæsen, redningstjeneste, offshore-industri, hospitaler, hjemmepleje og transport. NIROS udvikler selv produkter af høj kvalitet og i et funktionelt design. Via sit netværk, der spænder over hele verden, yder NIROS også support og rådgiver om såvel enkelte produkter som komplette løsninger. NIROS Communications A/S blev grundlagt i 1966 og omdannet i 2004.