Rekordydelse i nyt dansk halmfyr

Et af verdens mest effektive fyringsanlæg til biobrændsel er nu på markedet. Det giver en stor miljøgevinst og den jyske ingeniørvirksomhed Alcon, der har udviklet anlægget, spår, at fyret vil blive en ny dansk salgssuces indenfor miljø- og brændselsteknologi.

Nye uafhængige afprøvninger viser, at hele 88 pct. af energien i halmen kan udnyttes i det nye fyr, som forventes at blive en stor succes. For få år siden var en virkningsgrad på ca. 50 pct. standard i halmfyr. – Men udviklingen er gået stærkt.

”Den høje effektivitet vil gøre det endnu mere attraktivt at benytte halm som opvarmning. Landbruget producerer store mængder halm og miljøgevinsten bliver naturligvis større, når vi kan udnytte materialet bedre,” siger ingeniør og indehaver af Alcon, Svend Bisgaard Kristensen, der glæder sig over, at biobrændsel nu vil blive en endnu mere interessant energikilde i både private og offentlige anlæg. Halmfyr er CO2-neutrale, hvilket betyder, at den mængde CO2, der udskilles gennem røgen under afbrænding, er identisk med den mængde, som vil være udskilt under rådning på marken. Derfor er der en stor miljøgevinst i at benytte biobrændsel.

Det er Prøvestation for mindre Biobrændselskedler på Forskningscenter Bygholm, der har testet Alcons seneste fyr. Undersøgelsens resultater viser, at fyret slår alle konkurrenternes hidtidige rekorder. Det kan ses på prøvestationens hjemmeside, her findes også typegodkendelse. Se mere på: www.teknologisk.dk/911

”Det er et meget stort spring fremad, og vi er meget tæt på at nå grænsen for, hvad der er teknisk muligt at udvinde af varmeenergi fra bio-brændsel,” forklarer Svend Bisgaard Kristensen. Hemmeligheden er en meget effektiv styring af ilttilførsel til brændkammeret samt isolering og udnyttelse af røgvarme.

Det første anlæg er allerede i leveret til landmanden Thomas Knudsen ved Give, der hidtil har brugt 70.000 liter olie om året på at opvarme sine kyllingestalde.
”Anlægger kører fint, og vi regner med at have tjent det ind om otte år,” siger Thomas Knudsen. Han valgte Alcons fyr både pga. den høje udnyttelsesgrad, og fordi det var det billigste.

Til store industrianlæg kan Alcon levere fyr som også udnytter 88 pct. af energien i biobrændslet. Flere af disse fyr bliver i dag eksporteret til udlandet primært til Skandinavien og Baltikum.
Alcon har snart 25 års erfaring med fyr til biobrændsel og producerer i dag fyr i alle størrelser til alle slags biobrændsel. Kunderne er typisk større gårde og industrivirksomheder i landzone.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Ingeniør og smed Svend Bisgaard Kristensen
Kingosvej 25, DK-7470 Karup
Telefon +45 8866 2044
Telefax +45 8666 2954
E-mail alcon@post6.tele.dk
Web www.alcon.nu