Renere luft i byerne

Luften i byerne er blevet renere. Blyfri benzin, katalysatorer og skorstensfiltre har fjernet hovedparten af de giftige tungmetaller og partikler i byerne i løbet af de seneste otte år. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

93 pct. mindre bly
Målingerne er foretaget i København, Odense og »lborg. Tidligere blev der også målt i andre byer, men det viser sig, at det dalende indhold af farlige stoffer stort set er jævnt over hele landet. Derfor bliver der nu kun målt i de store byer.
I København er indholdet af svovldioxid i perioden siden 1990 faldet med 73 pct., og indholdet af bly er faldet med 93 pct.

Flere dieselbiler
Det sværeste at få has på er dieselbilernes udslip af partikler og kvælstofdioxider. Det tilskrives, at dieselbilerne er blevet mere populære, og at de ofte ikke er udstyret med katalysatorer. I København, hvor udslippet er begrænset mest, er der nu 38 pct. færre partikler. Kvælstofdioxiderne er næsten ikke reduceret i »lborg og Odense, men københavnerne kan indånde 22 pct. færre end i 1990.

700 dør om året
Danmarks Miljø Undersøgelser anslår, at de danske bilers udstødning er skyld i 100 – 700 dødsfald om året.