Rent vand via mobiltelefonen

HOH Water Technology sikrer vandkvaliteten for en lang række erhvervskunder inden for mange brancher i Skandinavien. Behovet for behandling af vand er så stort, at HOH Water Technology alene i Danmark har 35 servicevogne i daglig drift. De servicerer og udskifter elementer i osmoseanlæg, blødgøringsanlæg samt anlæg til demineralisering og afsaltning. Nu foregår det med mobilteknologi fra Net-Mill A/S.

Kunderne hos HOH Water Technology fordeler sig i tre segmenter: mindre køkkener og restaurationer, storkøkkener og industri. I industrisegmentet findes eksempelvis bryggerier, hospitaler og medicinalindustrien med skrappe krav til helt rent vand. En del af serviceopgaverne består af hurtige udskiftninger, som den enkelte serviceansvarlige kan klare 10-12 stykker af hver dag. Dertil kommer de øvrige, som er længerevarende servicering af de større anlæg.

Mobil opkobling til ERP
“Vi har igennem længere tid ledt efter et egnet system, der kunne effektivisere vores service. For et par år siden fik vi indrettet vores ERP-system til at kunne håndtere dataindsamling, men vi kunne ikke umiddelbart finde et egnet system til selve indsamlingen af data,” siger Allan Poulsen fra HOH Water Technology.
I begyndelsen af 2003 var han på messen Teknik og Data og fik øje på løsningerne fra Net-Mill A/S og principperne bag Den Mobile Medarbejder. Det møde blev indledningen til et samarbejde, og i december 2003 startede udrulningen til de første medarbejdere.
Nu er systemet implementeret hos HOH Water Technology, og foreløbigt tre servicevogne benytter det i hverdagen. I løbet af få måneder forventes det, at de resterende servicevogne anvender systemet.

Bedre opgavestyring
“Det er faktisk gået meget nemt. De ansatte har fået 1-2 timers instruktion, og de har ikke haft problemer med det tekniske,” siger Allan Poulsen, der har været ansvarlig for implementeringen af Den Mobile Medarbejder.
Det mobile koncept fungerer ved, at en opgave bliver oprettet i HOH Water Technologys ERP-system. Det foregår på hovedkontoret. Herfra sendes opgaverne via mobiltelefonen ud til de enkelte medarbejdere, som befinder sig rundt om i landet. Beskederne beskriver hvilken type opgave, der er tale om. På den måde er der ikke tvivl om, hvorvidt det er en rutinemæssig service eller en akut opgave.
Når servicemedarbejderen ankommer til kunden, indlæser han via stregkodelæseren på mobiltelefonen koden for, at opgaven begynder. Stregkoderne er skræddersyet til HOH Water Technology og findes i en mappe i servicevognen. Hver gang, der bruges reservedele, indlæses stregkoden med mobiltelefonen; det sikrer korrekt fakturering, og alle data sendes direkte til ERP-systemet.
Det giver en bedre service over for kunderne, fordi servicemedarbejderen har fuldt overblik over opgaven. Derved undgås misforståelser og efterfølgende opringninger til hovedkontoret spares.

Logistisk gevinst
Umiddelbart efter, at opgaven er udført, kan servicemedarbejderen via telefonen melde, at opgaven er afsluttet, og han kan køre videre til næste opgave.
At det fungerer, kan Søren Strate skrive under på. Han er servicemontør hos HOH Water Technology og benytter mobilen ved alle kundebesøg. For ham har systemet virker fint, og det har lettet hans hverdag.
“Nu skal jeg ikke længere finde priser og føre ordrebog. Jeg kører med omkring 50 reservedele, nogle kører med langt flere, og nu fungerer det præcis som ved skranken i supermarked; varen bliver scannet ind, og det er det,” siger Søren Strate. En anden fordel er logistisk. Nu ved hovedkontoret præcist hvor i landet, servicevognene befinder sig, og derfor er det nemmere at sikre, at de ikke kører længere end højst nødvendigt mellem opgaverne.

Udvidelser på vej
De kommende opgaver for HOH Water Technology består i at få installeret systemet i alle servicevognene og at udbygge systemet. Eksempelvis ser Allan Poulsen en stor fordel i at installere en printer i alle biler, så servicemedarbejderne kan udskrive fakturaer umiddelbart efter, at opgaverne er udført. Fakturaerne kan udskrives på baggrund af de data, som samles via scanneren.
En anden udvidelsesmulighed, som HOH Water Technology overvejer på sigt, er at benytte mobilteknologien som guide til servicetjek på store anlæg hos industrikunderne.
“Mobiltelefonerne kan fungere som servicebog, hvor medarbejderen følger en række fastlagte anvisninger for, hvordan et anlæg skal serviceres. Efter hvert punkt meldes tilbage, og medarbejderen kan med det samme udprinte en servicerapport,” fortæller Allan Poulsen.

Investeringen i systemet fra Net-Mill A/S forventes at være tilbagebetalt i form af effektivisering i løbet af et år – og sandsynligvis kortere tid, lyder det fra HOH Water Technology.