Revision: Opstartsvirksomheder skal have mere fokus på økonomi

Hvad skal jeg omsætte for i dag, for at min virksomhed hænger sammen? – Det spørgsmål kan mange nystartede virksomhedsejere ikke svare præcist på. Dermed kan de ikke beregne deres skat og moms, det kan være starten på en dårlig spiral. Det oplever landets revisorer, der ofte først kommer ind i billedet, når der skal ryddes op.

Nystartede virksomheder har for dårlig overblik over økonomien. Virksomhedsejerne har fokus på driften, opgaver og kunder og alt for tit glemmes økonomien. Det gælder ikke mindst skat, moms og afgifter. Fra årsskiftet går SKAT over til at beregne renter på restskat dagligt. Det og den indeværende krise gør det endnu mere aktuelt for mindre danske virksomheder at få styr på økonomien.

Mange muligheder for nystartede
”Vi oplever ofte at virksomhederne kommer ind i en ond cirkel, hvor de første par års sløseri med skat og moms fører til et efterslæb. Dermed skal den nystartede virksomhed til at betale af på gæld til det offentlige, samtidig med at den daglige drift skal varetages. Det er en meget uheldig situation i en krisetid,” siger revisor Heino Frederiksen.
Der er mange muligheder for at komme godt i gang rent skatteteknisk. Via en revisor kan det mest optimale tidspunkt for opstart af virksomhed arrangeres, ægtefælles indkomst kan medregnes og forskudsregistrering kan justeres. Dermed kan virksomhed få et temmelig præcist overblik over sin egen økonomi, og onder som rentebærende skattegæld og gebyrer på for sent indberettet moms kan undgås.

Håndværkere, detail og vognmænd i farezonen
Det er særligt håndværkere, småbutikker og vognmænd der er udsat for at havne i en økonomisk uoverskuelig situation og dermed komme bagud med skat og moms. Bedre står der til for servicebranchen.
”Nogle af de virksomheder vi kommer i kontakt med har haft alt for meget fokus på deres omsætning uden at tænke på skat. De har fået sig en ubehagelig overraskelse, når det har vist sig at de har tjent meget mindre, end de havde regnet med. En revisor kan efter en kort gennemgang af en virksomheds data udregne præcist hvad der skal omsættes for, for at ejeren kan have et ønsket overskud,” lyder det fra Heino Frederiksen. Han understreger, at det altid kan svare sig for en nystartet virksomhed at have en revisor med på sidelinjen. Se mere på www.boe-frederiksen.dk

For yderligere information kontakt venligst:
Heino Frederiksen
Revisor FDR
Telefon : 63250007
hf@boe-frederiksen.dk

Revisionsfirmaet
Boe Frederiksen ApS
Bernhard Bangs Alle 39
2000 Frederiksberg