Revolutionerende jordrensning i Rødekro

I Rødekro i Sønderjylland er 18.000 tons stærkt forurenet jord netop blevet renset med en teknologi, som spås store muligheder i fremtiden. I stedet for at fjerne jorden og rense den på et anlæg, bliver der boret rør ned i jorden på stedet og pumpet store mængder damp ned direkte på forureningsstedet. Mitsubishi PLC´ere, leveret af Louis Poulsen Industri & Automation, har spillet en afgørende rolle i overvågning og styring af den komplicerede oprensningsopgave.

6 store dampgeneratorer har gennem to måneder kørt i døgndrift på den forurenede grund i Rødekro. Hver time blev 9 tons 100 grader varmt damp med tryk presset ned i jorden for at opløse de gamle kemikalierester, som truede med at forurene grundvandet i generationer ud i fremtiden. Processen med at rense jord med damp er egentlig ikke ny. Tilsvarende rensning har været gjort på rensningsanlæg som Kommunekemi i årtier. Det nye er, at man ikke længere behøver at flytte jorden, man flytter simpelthen rensningsanlægget direkte ud til den forurenede matrikel. Processen er afprøvet enkelte gange før i Danmark, men ikke tidligere i så store dimensioner som i Rødekro.

Oprensning under bygninger og grundvand
Fordelene ved den nye oprensningsmetode er mange. Først og fremmest slipper man for at grave og transportere store mængder forurenet jord, dernæst kan rensningen lade sig gøre uden at skulle rive bygninger ned, som står direkte ovenpå forureningen. Dette er tilfældet i Rødekro, hvor rensningen foregår både lige under og udenfor det renseri, som gennem mange år har forurenet jorden med opløsningsmidlet perchlor (PCE). I følge Sønderjyllands Amt var forureningen så massiv, at den ikke blot havde nået grundvandsniveau, men ligefrem var fortsat adskillige meter under grundvandsspejlet.

82 boringer
Når dampen bliver pumpet ned i jorden opstår der et overtryk af damp og opløst forurening. Dette overtryk bliver suget ud af en serie store vakuumpumper på hver 125 hk. og renset på stedet i aktivt kul. Vandet, der bagefter er helt rent, bliver ført direkte ud i den nærliggende å. I alt er der boret 82 huller, 11 til indpumpning af damp – resten til monitorering og udsugning af forurenet damp. De store mængder damp, som er blevet pumpet i jorden har krævet 17.000 liter dieselolie i døgnet – en Ford Lupo kan køre ca. en halv mio. kilometer på den samme mængde brændstof. Dertil kommer et stort strømforbrug til afkøling af forurenet damp, som blev hentet retur fra undergrunden.
Processen resulterer i, at der køres 15 tons aktivt kul, baseret på kokosnøddeskaller, væk til forbrænding. Når de er forbrændt, er der blot en lille mængde forurening tilbage i form af aske og partikler i forbrændingsanlæggets filtre. – 18.000 tons klor-forurenet jord, som truede grundvandet i generationer, er forvandlet til en lille bunke forurening som myndighederne har fuld kontrol over. Prisen har været ca. 20 mio. kr. Til gengæld er drikkevandet sikret, og en attraktiv erhvervsgrund og fabrikslokaler i Røde Kro er reddet.

Avanceret styring
Bent Kristoffersen fra John Høj Pedersen Aut. El-installatør ApS har stået for både opsætning og programmering af Mitsubishi PLC og de mange følere rundt over hele anlægget. I alt har han monteret 32 målepunkter over hele det forurenede område i forskellige dybder. De gør det muligt at tegne et virtuelt billede i 3D af rensningsprocessen ned til 16 meters dybde, hvor forureningen er målt. Anlægget er koblet på Internettet, så Bent Kristoffersen kan overvåge systemet fra kontoret og fra hjemmet Bent Kristoffersen har i øvrigt egenhændigt designet og programmet hele styringen.

Kritisk mission
Overvågningen af rensningsopgaven har været helt central for anlæggets drift. Jordrensningens enkelte processer må nemlig ikke stoppe midt i det hele, da det kan resultere i, at forureningen bliver presset ud af området. Det vil være en katastrofal situation, siger Kim R. Jensen, der er projektchef hos Arkil Miljøteknik, der har entreprisen på projektet for bygherren Sønderjyllands Amt.
For at undgå stop undervejs har kravene til udstyr været meget høje, og i den forbindelse har Kim R. Jensen været ovenud tilfreds med de elektroniske enheders præcision og driftsikkerhed.
”Det har været et rigtig godt samarbejde og resultatet her på stedet har været en stor succes,” siger Kim R. Jensen. Hans job var blandt andet at sikre overfor Orbicon A/S, der havde hovedentreprisen på opgaven, at der under ingen omstændigheder kunne opstå nedbrud på anlæggets vitale dele.

Store muligheder i damprensning
Damprensningen kan benyttes til mange typer forurening lige fra de aktuelle klorbaserede forureningskilder til pesticider og forurening med lette olieprodukter. Metoden kommer dog til kort over for tung olie som tjære og spildolie.
Succesen i Rødekro har fået stor opmærksomhed, blandt andet via landsdækkende tv og omtale i store medier. Det har betydet, at Arkil har fået adskillige henvendelser fra ind- og udland fra myndigheder, som er interesserede i teknologien. Oprensningen i Rødekro har således været startskuddet til, hvad der måske kan blive et nyt dansk eksporteventyr inden for miljøteknologi – og det er endnu et eksempel på de alsidige muligheder, der er for processtyring med Mitsubishis PLC´ere og tilbehør.

Komponenter i anlægget i Rødekro:

PLC:
1 stk. Mitsubishi FX3U-32MR-ES
4 stk. Mitsubishi FX3U-4AD-ADP
1 stk. Mitsubishi FX3U-232-BD
1 stk. Mitsubishi FX3U-64DP-M
2 stk. Mitsubishi FX2N-8AD

Operatørpanel:
1 stk. Mitsubishi E1101 10,4″ med touchscreen