Ribe Amt vælger radiokæde IT-netværk

Sidste del af Ribe Amts store trådløse netværk er netop færdigt. Amternes kontorer kan nu kommunikere med 155 Mbit over store afstande – uden risiko for afbrydelser. Netværket betyder større datasikkerhed for amtet.

Ribe Amts store trådløse netværk er nu i sidste del af testfasen. Amtets afdelinger i Ribe, Brørup, Esbjerg, Varde og Grindsted er nu koblet på kæden, og projektet har vist sig at være yderst succesfuldt.
”Det er en stærk løsning, vi har fået i Ribe Amt. Fordelen ved vores radiokæde er, at vi har fuld kontrol over den selv. Vi ejer den,” siger Konstitueret IT Chef Max Kruse fra Ribe Amt. ”Alternativet kunne have været at grave fiberkabler ned, men radiokædeløsningen er noget billigere og tilsyneladende mindst lige så stabil og driftssikker som fiber.” siger han.

Hverken borgere eller de omkring 2.500 ansatte brugere i Ribe Amt kommer ikke til at mærke, at amtet nu kommunikerer trådløst.
“Et af succeskriterierne er, at ingen lægger mærke til det. Det skal bare fungere, og erfaringerne fra testfasen viser, at kan nå den ønskede oppetid på omkring 99,9 pct.,” fortæller Max Kruse. Funktionssikkerheden er et kritisk punkt, idet blandt andet alle hospitaler i Ribe Amt er koblet på radiokæden. Her benytter man Internettet til at transmittere røntgenbilleder, patientjournaler og anden information, som kan være vital i forbindelse med akutte operationer.

Den høje oppetid på radiokæden kan opnås, både fordi den trådløse teknologi ikke er udsat for gravemaskine, og fordi netværket kører i såkaldt redundans. Det betyder, at signalerne kan køre begge veje i kæden. Skulle der opstå et brud, så sendes signalerne blot den anden vej i kæden. Et nedbrud vil således ikke bliver bemærket af brugerne, lyder det fra Butler Networks A/S, der i samarbejde med Siemens har leveret radiokæden.

Skulle der med tiden opstå behov for opgradering til endnu højere hastigheder, kan radiokæden opgraderes til fire gange så høj hastighed.
Den samlede løsning har kostet omkring 4-5 mio. kr., og Butler Networks A/S forventer en øget interesse for tilsvarende radiokæder i forbindelse med de kommende kommunesammenlægninger.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Butler Networks A/S
Market Support Manager Marie Feldborg Larsen
Kornmarksvej 21
2605 Brøndby
T: +45 77 88 88 88
F: +45 77 88 88 80
D: +45 77 88 88 31
Mfl@butlernetworks.com
www.butlernetworks.com