Robotten, der kan malke

Danmarks første fuldautomatiske malkerobot blev i går taget i brugpå Hedegården ved Hammel. Robotten skal erstatte det omfattende daglige arbejde med at sætte malkemaskiner på gårdens 240 køer.
Det computerstyrede maskineri kræver ingen hjælp fra mennesker og kan i princippet passe stalden, mens ejerne er på ferie. Mandskabet i stalden bliver reduceret fra de nuværende to til en overvågende medarbejder.
Malkerobotten, der har kostet 3,5 mio. kr., er fremstillet i Holland og bliver i Danmark markedsført af Strangko A/S i Varde. De tre ejere af landbruget, Jens, Anton og Aksel Sørensen, regner med, at der er god økonomi i investeringen. Alene det, at køerne nu bliver malket tre til fire gange om dagen og ikke som tidligere, morgen og aften, vil betyde 15 pct. mere mælk i tanken, forudser ejerne.

Dyrevelfærd

Familien Sørensen forventer desuden en bedre dyrevelfærd, forbedret sundhed og mere behageligt arbejdsmiljø for personalet.
“Vi gør det her for at få tid til vores venner, familie og fritidsaktiviteter,” siger Anton Sørensen, og fortsætter: “Vi havde reelt valget mellem at lukke for vores malkekvægbesætning og blive svinebønder eller indføre malkerobotten. Det er samtidig spændende at være med i en helt ny udvikling.” Robotten er mandsopdækket 24 timer i døgnet af teknikere fra dens hjemland Holland. Salgschef Søren Hjelm Nielsen fra Strangko lægger ikke skjul på, at robotten endnu ikke er helt færdigudviklet: “Det er nødvendigt, at vi laver et forebyggende serviceeftersyn hver sjette uge og løbende forsyner anlægget med nyeste teknologi.” Køerne bliver kun malket, når de selv har lyst, og det skulle ifølge importøren bevirke, at køerne bliver mindre stressede.
“Dyrlægeregningen bliver mindre takket være den bedre hygiejne.
Anlægget renser sig selv efter hver enkelt malkning,” siger direktør Per Allerød fra Strangko A/S.

Flere ordrer

Strangko har allerede fået ordre på otte andre robotter rundt om i landet, heriblandt fra to økologer, og det forudses, at man om få år vil overveje malkerobotten som en naturlig ting, når, der skal bygges ny stald. Det har kostet 90 mio. kr. at udvikle teknikken, heraf er de 70 mio. kr. betalt af den hollandske stat.