Rusland – mulighedernes land

Sammenlægningen af DANDYs og Cadbury Schweppes aktiviteter i Rusland giver allerede næste år grobund for at udnytte det fulde potentiale i det russiske marked. For Rusland er mulighedernes land og potentialet er enormt, fortæller Dirol Cadburys nye chef Erik Sandberg.
Han ligner en, der kommer med godt nyt, da han træder ind ad døren. Smilende og tydeligvis tilfreds. Men Erik Sandberg er også en mand, der i det nye år kan se frem til et langt større spillerum for det, han laver. Og så skal han stå i spidsen for et helt nyt og meget større hold af spillere.
Helt konkret handler det selvfølgelig om fusionen af de tre virksomheder ZAO Dirol, Dandy Distribution LLC og Cadbury Russia. En fusion, der vil skabe et brohovede til det russiske marked for mange af koncernens produkter. Men processen er lang, og der er mange ubekendte på vejen for det nye selskab, Dirol Cadbury, der i fælles fodslag skal producere og markedsføre chokolade, tyggegummi og andet konfekture i Rusland og regionerne omkring.
Det erkender Erik Sandberg, og han understeger, at det ikke handler om hurtige gevinster i det nye marked.
»Først og fremmest tager den model, vi har valgt, udgangspunkt i vækst på længere sigt for den samlede koncern. Det russiske marked indeholder et enormt potentiale. Markedets størrelse kan kun sammenlignes med Kina eller Indien – lande, der dog er meget vanskelige at drive forretning i,« siger Erik Sandberg, der som ny Managing Director fra foråret skal varetage det komplicerede arbejde med at integrere de tre virksomheder.

Alle skal være med i integrationen
De næste mange måneder vil for Erik Sandberg gå med at få de mange endnu løse ender i sammenlægningen til at mødes. Først og fremmest skal de forskellige IT-systemer lære at snakke sammen og den komplekse integration skal planlægges i detaljer – og ikke mindst kommunikeres ud til medarbejderne.
»Der opstår hurtigt tvivl om, hvad der skal ske under en fusion. Personalet kan frygte for deres jobs, og for hvordan den fremtidige ledelse vil håndtere opgaven. Derfor gør vi meget ud af at forklare, at vi gør det her for at vokse, ikke for at spare og skære ned,« forklarer Erik Sandberg, der både nu og i fremtiden vil referere direkte til Connie Astrup-Larsen.
Og netop den kommandovej er samtidig et tegn på, at DANDYs linie i Rusland har været rigtig – og at Cadbury Schweppes ikke har planer om at nedtone DANDYs identitet i regionen.
»Alene det, at vi kom til at hedde Dirol Cadbury – og ikke omvendt, er et tegn til os om, at vi bliver hørt og taget alvorligt,« siger den kommende direktør, der den 1. marts for alvor får ansvaret for det praktiske arbejde med at sammenlægge virksomhederne i Rusland til én slagkraftig organisation med én fælles identitet.

290 mio. nye kunder
Og netop identiteten understreges af, at Dirol er et af de mest kendte varemærker overhovedet i Rusland.
»Meningsmålinger har vist, at hele 98 pct. af befolkningen kender DIROL og STIMOROL,« fortæller Sandberg – med både stolthed og tro på fremtiden i stemmen.
»Husk, at der i Rusland og SNG-landene er 290 mio. mennesker, som alle brænder efter at overtage de vaner, som resten af vesten har. I Rusland er vi nu næsten markedsledende inden for tyggegummi. Samtidig betyder sammenlægningen med Cadbury Schweppes, at vi vil være i stand til at klare selv endnu en valutakrise, hvis det skulle ske,« siger han og tilføjer, at sammenlægningen også er et signal til Wrigley om, at DANDY ikke kan slås ihjel.

Stærkere bånd mellem Rusland og Europa
En af Erik Sandbergs målsætninger er også en styrkelse af samarbejdet på tværs af regioner. Og ikke mindst Vejle spiller en stor rolle i hans planer.
»I Rusland har vi virkelig brug for backup i form af udvikling og marketing fra Vejle. Og det samarbejde vil kun blive udvidet fremover,« siger han og fremhæver DANDYs unikke kompetencer indenfor områder, som er helt vitale for udvikling af tyggegummi og salg i Rusland.
»Vi kommer helt sikkert til at trække endnu mere på de kvalifikationer, som ligger hos personalet udenfor Rusland,« siger Erik Sandberg og opfordrer dermed alle i virksomheden til at tænke på sig selv som en del af en international koncern, med de muligheder for karriere det kan betyde.
Flere unge russere har allerede skabt sig en god karriere i det kommende Dirol Cadbury. Det skyldes både at russiske medarbejdere giver en god forankring i lokalsamfundet, og at russerne simpelthen er utroligt dygtige.
»Mange internationale virksomheder i Rusland har en ren udenlandsk ledelse og kun russere i produktionen. Vi har omvendt valgt at tage nogle helt unge og meget dygtige mennesker til os . Og disse meget talentfulde mennesker har vi i dag lært op og uddannet, så vi nu er 50/50 russere og udlændinge i direktionen,” siger Erik Sandberg, der trods snak om mafia og lovløse tilstande er ganske fortrøstningsfuld over det at drive forretning i Rusland.

Når integrationen af de tre virksomheder er på plads i 2004, skal der satses på markedsføringen ude i de enkelte butikker og supermarkeder i Rusland samt i en række af de andre tidligere sovjetstater.
”Vi arbejder på at kunne tilbyde hele hylder af produkter, som vi kender det i vesten. Det marked er næsten ukendt i Rusland, men det vil med sikkerhed blive stort,” mener Erik Sandberg.