Rytmer uden grænser

Dansk Rock Samråd, også kaldet ROSA, har holdt til i Århus i næsten 10 år. Organisationens souschef hedder Conny Jørgensen.
Musiklivet i Århus er næsten legendarisk. Stort set ingen andre steder i landet har så mange livekoncerter i forhold til antallet af indbyggere. JP Århus har snakket med en af dem, der til daglig færdes blandt musikere og spillesteder, for at finde ud af hvorfor.
Conny Jørgensen er souschef i Dansk Rock Samråd (ROSA), der er en landsdækkende organisation med addresse i Graven 25 i Århus. ROSAs opgave er via midler fra Musikloven at yde økonomisk og faglig støtte til nye bands.
Blandt nogle af de Århus-orkestre, der gennem årene har fået støtte fra ROSA, kan nævnes Lars H.U.G., Dicte, Picnic, Sorten Muld, Inside The Whale og Marie Frank. Det er dog vigtigt at understrege, at udgangspunktet for ROSA ikke er det geografiske tilhørsforhold.

Tilknytning til byen
Men hvad er et rigtigt Århus-band? “Jeg tror ikke, at der i dag findes en særlig slags Århus-bands eller en særlig Århus-sound, så et Århus-band er vel nærmest et orkester, der gennem kortere eller længere tid har haft tilknytning til musikmiljøet i byen og er blevet påvirket af det. Det kan være bands fra Randers, Thisted eller Esbjerg, som på et tidspunkt har været en del musiklivet i Århus og derigennem har fået kontakter og netværk og haft byen som base. Det er vigtigt for mange bands, fordi Århus har en størrelse, der gør, at mulighederne for at søge inspiration og udvikling er mangfoldige samtidig med, at man i musikmiljøet kender hinanden.”

Originalitet og engagement
“For at give ROSA-støtte forventer vi, at musikerne har en klar ide med, hvad de kan bruge os til. Erfaringerne viser os, at når et band opnår en vis professionalisme, begynder orkestrene eller musikerne automatisk at orientere sig om mulighederne i musikmiljøet. Dér møder de ROSA,” fortæller Conny Jørgensen.
“Der findes ikke en række firkantede eller faste krav, som musikken skal leve op til for at kunne få støtte. Rytmisk musik kan ikke sættes på en formel. Derfor er det en individuel bedømmelse, vi gennem vore kunstneriske udvalg laver. Men overordnet vægter vi originalitet, engagement, vilje og dygtighed. Derfor vil et kopiband kun i ganske særlige tilfælde kunne få økonomisk støtte fra Dansk Rock Samråd.”

I Århus siden 1990
“Hvad musiklivet i Århus angår, er det muligvis problematisk, at hele musikindustriens produktionsapparat ligger i København. Omvendt udgør Århus stadig et spændende kunstnerisk centrum med et stort potentiale,” slutter Conny Jørgensen.
Dansk Rock Samråd holdt oprindeligt til i København, men flyttede i 1990 til Århus. Det skete blandt andet, fordi ROSA ønskede at være i kontakt med musikere og spillesteder i hele landet.