S-plan for ligestilling

Socialdemokratiet vil have et mere gennemskueligt lønsystem, som afslører ulighed i kvinders og mænds løn.
Socialdemokratiet fremlægger ny politik for ligestilling.
“Vi behøver ikke flere love eller direktiver for at hjælpe på ligestillingen. Lovgivningen er i orden, men vi skal finde ud af, hvorfor der stadig ikke er ligestilling mellem kønnene på arbejdsmarkedet,” sagde næstforkvinden for LO, Tina Aurvig Brøndum, da Socialdemokratiet i går fremlagde en handlingsplan for ligestilling.
Det var der bred enighed om. Danske kvinder tjener mellem 15 og 25 pct. mindre end mænd. Derfor ønsker statsminister Poul Nyrup Rasmussen sig flere kønsopdelte statistikker og mere debat om emnet: Langt fra fuldbragt “Det er klart, at vi ikke har ligestilling i dag. Værket er langt fra fuldbragt, og det kræver ganske betydelige ændringer af samfundet og en større viden, hvis vi skal nå målet. Tænk hvis vi vidste ligeså meget om ligestilling, som vi ved om landbrug,” lød det fra statsministeren, der i dagens anledning også blev præsenteret som ligestillingsminister.
Tre rækker borde fyldt med rundstykker i en gymnastiksal gjorde det ud for socialdemokratiets ligestillingskonference, der blev afholdt i går i en baggård på Nørrebro. Konferencen tog sit udgangspunkt i et debatoplæg udarbejdet gennem næsten tre år af Socialdemokratiets Ligestillingsudvalg. Den beskriver en række områder, hvor ligestillingen stadig ikke er i orden på trods af, at lovgivningen og politikerne er indstillet på fuldstændig lige vilkår for begge køn.
Ifølge oplægget skal et mere gennemskueligt lønsystem afsløre, hvor ulighederne opstår.
En nødvendig del Debatoplægget indeholder desuden et forslag om at strømline ligestillingsarbejdet, så det bliver en nødvendig del af alle politiske beslutninger, ligesom miljø er blevet det.
Poul Nyrup Rasmussen er også åben for at gøre udbetaling af diverse støtteordninger afhængig af om modtagerne lever op til principperne for ligestilling.
“Kvinderne er de mest sårbare på arbejdsmarkedet. Det betyder, at hvis vi får en økonomisk krise, så vil det ramme kvinderne hårdest,” sagde han, men afviste i samme åndedrag at træffe hurtige beslutninger.