Scandinavian Shuttle: Godstog i rutefart mellem Tyskland og Sverige

Enorme mængder gods skal fremover pendle med godstog gennem Øresundsregionen. Regionen er nu det mest trafikbelastede punkt i Skandinavien, og derfor er der fornuft i at etablere godstog, der kører i pendulfart. Det kan fjerne 100.000 lastbiler fra vejene i løbet af fire år.

Der er for mange lastbiler på vejene. Det vil EU-kommissionen nu have ændret med sin støtte til projektet “Scandinavian Shuttle”. Projektet går ud på at etablere en række jernbanetransporter, der skal fungere som en daglig, skandinavisk godspendlerlinje gennem Sverige, Danmark og Tyskland.
Godspendlerlinjen skal fjerne 100.000 lastbiltransporter fra vejene de næste fire år. Linjen har en fast tidstabel og er åben for alle. Togenes evne til at holde tidsplanen er afgørende for transporterne og bliver hele vejen kontrolleret i realtid ved hjælp af topmoderne positioneringsteknologi.

Unik teknologi sikrer godstransporten
”Ved at spore godset i realtid kan vi tidligt opdage uregelmæssigheder. Er der for eksempel en jernbanevogn, der er gået i stykker, eller standser lokomotivet pludselig, så har vi et backupsystem, der sikrer, at godset når frem. Backupsystemet er forberedt på alle uregelmæssigheder, selv om det også kan medføre, at vi må løfte godset over på lastbil igen. Det vigtigste er, at godset når frem til slutkunden til tiden,” siger Sven-Erik Andersson, administrerende direktør i det svenske logistikforetagende UBQ, der er en af parterne bag projektet. Han forventer, at det avancerede backupsystem vil blive et forbillede for fremtidige godstransportløsninger andre steder. Systemet kaldes “opspor og ret” og er helt unikt for jernbanetransporter i EU. De første tog i det nye “opspor og ret”-system kommer på sporet i december, lover Sven-Erik Andersson.

Ændrer på mistillid til jernbanefragten
Patrik Rydén, der er direktør for Øresund Logistics, har været blandt initiativtagerne til Scandinavian Shuttle. Han siger, at den omfattende regelmæssighed på den nye godsrute også har den funktion at overbevise erhvervslivet om, at jernbanefragt er en præcis løsning.
”Det er mange myter om, at jernbanen er langsom og uregelmæssig, når det handler om godstransport, men faktisk er det sådan, at både præcision og pris i Scandinavian Shuttle sagtens kan måle sig med vejtransporten. Det betyder, at vi skal arbejde med image – og her hjælper det at kunne henvise til den høje præcision, som positioneringsteknologien og backupsystemet giver,” siger Patrik Rydén. Han nævner samtidig, at den lave miljøbelastning ved jernbanefragt også er en væsentlig faktor i opbygningen af et bedre image, specielt nu hvor den globale opvarmning har fået en høj prioritet.

EU vil begrænse vejtrafik
Scandinavian Shuttle-projektet delfinansieres af EU-Kommissionens Marco Polo-program, der skal flytte gods fra vejene og over på togene i Øresundsområdet og i Europas øvrige, belastede trafikkorridorer.
Foruden UBQ og Øresund Logistics står også Øresund Environment Academy og andre europæiske partnere bag Scandinavian Shuttle, og de har fået en fireårig støtte fra EU. Ud over at spare vejene for den tunge trafik er målet også at mindske miljøbelastningen i området. Den samfundsøkonomiske gevinst i form af mindsket udslip svarer potentielt til mere end 200 millioner kroner.
Antallet af nye shuttle-linjer afhænger af markedets reaktion på initiativet.

Fakta
Om Marco Polo
EUs Marco Polo-program uddeler mellem 20 og 30 millioner euro om året til projekter, som fremmer miljøvenlige transportløsninger. Målet er at overføre den forventede stigning i godstransport til mere miljøvenlige transportformer, såsom jernbaner og skibstransport.