Schur International får strømlinet transport og logistik med TopLogic

Schur International A/S har lagt logistikken i nye rammer. Fra at være et underprioriteret område, med uoverskuelige udgifter og mange lokale aftaler med speditører og transportfirmaer, er Schurs transport nu strømlinet og koordineret på tværs af organisationen globalt. Det har givet overblik samt en besparelse på flere mio. kr. årligt.

Schur International A/S’ logistik er kompliceret. Fabrikker i Danmark, Sverige, Tyskland, England, Holland og Polen producerer varer inden for fire forskellige forretningsområder til forbrugere og virksomheder. Varerne skal fragtes både lokalt, regionalt og globalt. Transporten foregår mest med lastbil, men også fly/kurér- og skibsfragt benyttes i vid udstrækning samt eksterne lagerhoteller.

I 2004 valgte Schur International A/S at undersøge mulighederne for at rationalisere på området med TopLogic som projektkoordinator. Schur International A/S havde tidligere forsøgt en effektivisering internt, men opgaven viste sig at være for kompleks til at kunne håndteres under den daglige drift.
Ib Kongsmark, adm. direktør i Schur Pack Denmark, siger:
”Det var væsentligt for os, at TopLogic stod for styringen af projektgruppen. Det kan være vanskeligt at styre et internationalt projekt, når så mange mennesker og vante rutiner er indblandet, men den opgave løste TopLogic til fuld tilfredshed. De sørgede for, at kontrakterne kom i hus, og at vores transportansvarlige ude i verden forpligtigede sig til at samarbejde om projektet. Det kontante resultat for os er, at vores samlede transportomkostninger er blevet skåret væsentligt ned med flere millioner, uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Omfattende projekt
Konsulent hos TopLogic, Paul Dhami, lægger ikke skjul på, at opgaven med at effektivisere Schurs transportprocesser var omfattende:
”Opgaven har taget over 6 måneder, og den krævede, at vi opsatte en decideret projektorganisation med vores bedste medarbejdere samt en styrekomite på ledelsesniveau. Første del af opgaven var at kortlægge Schurs transport for at have et grundlag at effektivisere ud fra. Forprojektet viste os, at der både var nogle velfungerende områder og områder, som kunne gøres langt mere effektive. Den lokale transport i de enkelte lande fungerede flere steder så godt, at vi vurderede, at der ikke ville være nævneværdig gevinst ved at ændre på den side af sagen.”

Vi har trukket på spidskompetencer fra forskellige steder i vores organisation for at tilsikre at vi har kunnet yde den optimale rådgivning overfor Schurs såvel centrale- som lokale behov.

TopLogics rolle :

• Projektleder
• Facililtere arbejdsgrupper(Gennemprøvede metoder)
• Fragt analyse (Kalkulationer)
• Logistik analyse (leveringsbetingelser og transport administration)
• Transport behov/krav (Konsultere)
• Potentielle logistikudbydere (Konsultere)
• Transport administration (Konsuletere)
• Forhandlingsstrategi (sparringspartner)
• Løsningsforslag (Simulere)
• Logistikværktøj – CD (udviklet til hver fabrik)

Skræddersyet løsning
TopLogic gik derefter i gang med en omfattende udbudsrunde med flere forskellige leverandører og også en intern koordinering af Schurs’ indkøb af transportydelser. Tidligere var transportopgaverne blevet løst lokalt uden en samlet struktur på tværs af organisationen.
Væsentligt i den proces har været, at repræsentanter fra de forskellige afdelinger i Schur aktivt har deltaget i projektet. Rent praktisk foregik dette, ved at TopLogic arrangerede en række workshops, hvor alle aspekter og synspunkter fra organisationen kom frem.

Vi identificerede 154 transportflows på 11 fabrikker i 6 lande spredt på 30 forskellige efterspurtgte transportydelser i 57 forskellige transportaftaler. Vores analysecenter i Malmø og Stockholm analyserede tilbud fra europæiske og lokale logistikudbydere, som vi igennem vores 15 år i markedet har kenskab til vil kunne understøtte Schurs behov.

Dette koncept har TopLogic benyttet i mange andre sammenhænge, og det har vist sig at være en særdeles effektiv platform for rationalisering af transport og logistik, som i hvert tilfælde fører til en skræddersyet løsning, og bringer køber og sælger sammen på et optimalt og gennemskueligt beslutningsgrundlag . Gennem de seneste 15 år har TopLogic været involveret i flere end 700 projekter, og det gør TopLogic til den breddeste og mest vidende uafhængige konsulent virksomhed på det Nordiske marked.

Ændret transportfokus på Schur
”Vi oplevede, at TopLogic ud over at besidde en meget stor viden på området også havde godt fat i styringen af projektet. Flere gange var det os, som var bagud, og det tog TopLogic godt hånd om,” fortæller Knud Jensen, der er direktør i Schur International A/S.
Opgaven mundede ud i en omfattende rapport, og aftaler blev implementeret i virksomhedens flow. De nye kontrakter, som blev indgået med transportleverandørerne, var udfærdiget på baggrund af oplæg, som TopLogic havde gennemgået.
”Vores tidligere fokus lå entydigt på at få varen frem til kunden hurtigst muligt. Det har vi ændret, så vi nu afvejer, hvor hurtigt en vare skal frem, og det betyder, at transportfirmaerne bedre kan planlægge. Dermed opnår vi en lavere pris,” siger Knud Jensen. Hans vurdering af det samlede forløb er helt overvejende positivt.

Schur og TopLogic er efter det omfattende rationaliseringsprojekt stadig i dialog. Schur forventer at benytte TopLogics analyseværktøjer i hverdagen – Transport Management Systems.