Seks lande på vej ind i EU

Seks ansøgerlande står i forreste række til at blive optaget i EU. Letland må stadig holde sig i venteposition, men kan se frem til forhandlinger om optagelse inden udgangen af 1999.
11 håbefulde ansøgerlande til EU blev i går vejet på EU-Kommissionens vægt. Seks lande blev fundet tunge nok til at komme med i vinderteamet, som skal deltage i første optagelsesrunde. Det er Estland, Polen, Tjekkiet, Ungarn, Slovenien og Cypern.
Kommissionen offentliggjorde i går baggrunden for sin beslutning: en karakterbog med både stjerner og røde streger til samtlige 12 lande, og der er kun få ændringer, siden EU for 18 måneder siden kiggede landene efter i sømmene. De flinke lande er kommet nærmere Unionen, og resten kæmper stadig med dårlig økonomi og vanskeligheder med at slippe markedskræfterne fri.
Undtagelsen er Letland, der blev lovet optagelse i førergruppen allerede ved udgangen af 1999, hvis de økonomiske reformer fortsætter som hidtil.

Dansk kamp
Danmark har kæmpet ihærdigt for, at Letland skulle med i første runde på grund af sikkerhedshensyn. Desuden vil en øget handel bringe dynamik i hele Østersøregionen.
Efter heftige interne diskussioner i EU-Kommissionen er spørgsmålet om Letlands optagelse i EU groft sagt blevet skudt til hjørnespark.
Letland er ikke kommet med i førergruppen, men Kommissionen understreger samtidig, at landet har udvist så store fremskridt, at Letland kan rykke op i førergruppen inden udgangen af 1999 – betingelsen er dog, at de økonomiske fremskridt i Letland fortsætter.
Den specielle status Letland nu har fået skyldes ikke blot tegn på en sund økonomi, men også store fremskridt i forhandlingerne med det russiske mindretal.

Politisk gulerod
Også Litauen og Slovakiet fik en politisk gulerod. De kan komme med i optagelsesforhandlingerne “indenfor en rimelig periode,” hvis de fortsætter den afstukne kurs, sagde Hans van den Broek, der er EU-Kommissionens ansvarlige for udvidelsen, i går i Bruxelles.
Førergruppen kan tidligst blive indlemmet som fuldgyldige EU-medlemmer i 2002 eller 2003. Resten af landene, Bulgarien, Rumænien og Slovakiet blev betroet, at de er velkomne, men stadig har lang vej igen til at opfylde de krav, som EU har stillet. Derfor vil de ikke deltage i nogen optagelseforhandlinger foreløbigt.

Vanskelig opgave
Det er nu op til EUs stats- og regeringschefer at beslutte, hvordan optagelsesproceduren i praksis skal foregå. De holder topmøde i Wien til december, og de har den endelige magt til at omstøde Kommissionens vedtagelser.
Den nyudnævnte tyske kansler, Gerhard Schröder, har for kort tid siden signaleret, at udvidelsen “vil blive vanskelig.” Til trods for de rosende ord fra EU-Kommissionen kan den barske politiske virkelighed derfor nemt betyde, at Letland vil få vanskeligt ved at komme op i førerfeltet.