SEPA – EU-markedet for betalingskort åbnes

De nationale markeder for kortbetaling er snart fortid. Omfattende ændringer i de europæiske betalingssystemer vil i løbet af de kommende år gøre det muligt at benytte betalingskort på tværs af eurolandene. Danmark står uden for samarbejdet, men med en eurokonto i en dansk bank kan alle være med alligevel.

Indførelsen af euroen som fælles valuta i euroområdet er først afsluttet, når SEPA (Single euro payments area) bliver indført i medlemslandene. SEPA er sæt ét enkelt sæt af betalingsinstrumenter, som forbrugere, virksomheder og offentlige myndigheder kan benytte til at foretage kontantløse betalinger i hele euroområdet fra én enkelt konto, uanset hvor den befinder sig i euro-området. –Vel at mærke lige så let, effektivt og sikkert, som man i dag kan foretage indenlandske betalinger.
Et af de mest synlige tegn for forbrugerne vil være at SEPAen åbner for at de nationale kreditkort kan blive grænseoverskridende. Således kan den franske version af Dankortet bliver markedsført i Tyskland, og der kan opstå nye kort, som bliver markedsført i hele euro-land. Det er helt op til markedet at udnytte de nye muligheder, lyder det fra Den Europæiske Centralbank, ECB.

Ét system åbent for alle
Niels Bünemann, der er talsmand for ECB, siger:
”SEPA fuldfører integrationen af euroen i medlemslandene. De fysiske mønter og sedler har været på gaden længe men SEPA gør, at der ikke heller ikke skelnes mellem grænseoverskridende og nationale elektroniske betalinger.”
Det kommer forbrugerne til gode i form af et frit marked for betalingskort, fordi ingen kort fremover vil kunne gemme sig bag nationale teknologibarrierer.
”Problemet har netop været mange forskellige tekniske løsninger, men SEPAen ensarter markedet, så der kun er ét betalingssystem, der er åbent for alle aktører,” siger Niels Bünemann, der forventer, at SEPAen kan realiseres inden udgangen af 2010.

SEPA giver bedre konkurrenceevne
Ved at skabe åbne og fælles standarder, som fjerner tekniske og handelsmæssige hindringer, og ved at fremme effektiv konkurrence opnås et forbedret serviceniveau, som slutbrugerne af betalingskortløsninger, dvs. forbrugerne, erhvervslivet og myndighederne, vil drage fordel af i form af gennemsigtige priser og omkostningseffektive tjenester. SEPA gør betalingssektoren mere effektiv, hvorved der opnås betydelige besparelser og fordele for den europæiske økonomi i bredere forstand. Dette forventes at give en stor effektiviseringsgevinst og en bedre konkurrencemæssig situation.
SEPA-processen forudsætter, at der sker en løbende forbedring af betalingstjenesterne ved at den finansielle sektor tilbyder paneuropæiske produkter, som er lige så enkle, effektive og sikre, som nationale produkter er det i dag. En stor del af SEPAs succes afhænger således af om virksomheder, det offentlige og ikke mindst bankerne tager de nye rammer til sig og fremmer udviklingen af de tekniske løsninger.
Danmark er med i udviklingen af SEPA, men inden for betalingskortdelen vil det kun være euro-konti, som er med i systemet, oplyser Danmarks Nationalbank.