Skærpede krav til arbejdssikkerhed

Arbejdstilsynet er gået til kamp mod ulykker på arbejdspladserne. Sidste års nye krav til stilladsuddannelse får i løbet af 2007 følge af flere kontrolbesøg og en skærpet indsats over for samordning af internationale regelsæt på området.

Frem til den 8. februar 2006 er der blevet anmeldt 44.577 arbejdsulykker for 2005. Det er alarmerende, fordi antallet af arbejdsulykker siden 1996 har været faldende. I 2004 steg ulykkestallene imidlertid, og det gentog sig i 2005. Arbejdstilsynet besluttede derfor at iværksætte en række initiativer for at sikre arbejdspladser og arbejdstagere. Indsatsen har særligt taget sigte på yderligere kontrol og øgede krav til efteruddannelse. Men vanskeligheder med at samordne EU-landenes forskellige regler til uddannelse gør det svært for Arbejdstilsynet at sikre danske arbejdspladser.
I øjeblikket vurderer Arbejdstilsynet, at stilladsreglerne i Danmark er gode nok:
”Vi har ingen planer om nye stilladsregler, og der kommer heller ikke nye krav om uddannelse for folk, der udelukkende arbejder på stilladser,” siger Jørgen F. Andersen, teknisk konsulent hos Arbejdstilsynet. Indsatsen nu handler om at få reglerne implementeret og sikre, at de bliver overholdt af alle på arbejdspladserne.

Fælles EU-regler
EU-Kommissionen barsler med et fælleseuropæisk regelsæt for arbejdssikkerhed. I øjeblikket er der store problemer, fordi landenes enkelte regelsæt er meget forskellige, og de fælles regler for eksempelvis stilladsuddannelse bliver tolket forskelligt. Problemerne bliver for alvor til at føle på, når virksomheder fra det ene EU-land påtager sig arbejde i et andet EU-land.
Servicedirektivet og arbejdsmarkedsdirektivet bestemmer nemlig, at Danmark formentlig bliver nød til at godkende andre landes uddannelseskrav, såfremt en udenlandsk virksomhed arbejder i Danmark.
Hvis det blot er udenlandsk arbejdskraft, der arbejder for en dansk virksomhed, så skal de pågældende medarbejdere have den samme uddannelse som danskere. – Og her løber de ind i sprogvanskeligheder. De pågældende kurser udbydes kun yderst sjældent på andre sprog end dansk. Der er dog få undtagelser, hvor danske udbydere af kurser tilbyder uddannelse på tysk.

Samme regler – forskellige metoder
Jørgen F. Andersen siger:
”Der er simpelthen forskel på, hvordan man tolker ordet ”training” i EUs direktiver. I nogle lande bliver det tolket som ”vejledning” eller ”information” og andre steder som decideret uddannelse. Der kommer dog en række nye forordninger fra EU-kommissionen om arbejdssikkerhed. I Danmark savner vi arbejdskraft, og vi er, som reglerne er nu, nødt til at anerkende de forskellige landes krav til stilladsuddannelse. I udgangspunktet er kravene de samme: Stilladsopsættere skal have en uddannelse på tre uger, som minimum, men det bliver desværre tolket meget forskelligt.”
Folk, som opstiller mindre stilladser, skal som regel blot have det lovpligtige rulle- og bukkestilladskursus. Se artikel herom andet sted i bladet.
Mange steder benyttes lifte som alternativ til stilladser, og det er endnu et fokusområde for Arbejdstilsynet. Her er problemet i høj grad, at den teknologiske udvikling inden for lifte og teleskoplæsere går hurtigt. Det betyder, at nutidens regler om certifikater hurtigt bliver forældede, når nye maskiner kommer på markedet.
”Når vi får lukket et hul, så kommer der en ny maskine,” fortæller Jørgen F. Andersen.

Mere kontrol
Ud over indsatsen på uddannelsesområdet og ikke mindst den internationale koordinering vil der i 2007 blive fokuseret mere på kontrol ude på de enkelte arbejdspladser.
”De tre aktioner, vi har kørt i år (2006), viser tydeligt, at man i byggebranchen generelt tager alt for let på sikkerheden. Og vi skal åbenbart have fat i grovfilen, før der begynder at ske noget,” siger direktør i Arbejdstilsynet, Jens Jensen. ”- Derfor er jeg glad for, at Arbejdstilsynet nu også med velfærdsaftalen har fået mulighed for at skærpe indsatsen over for de brancher, hvor medarbejderne særligt rammes af nedslidning. Det gælder bl.a. byggebranchen, der altså kan være sikker på, at Arbejdstilsynet vil fastholde fokus. Vi vil blive ved med at gennemføre målrettede aktioner på byggepladserne, samtidig med at vi fra 2007 begynder at gennemgå arbejdsmiljøet i alle landets bygge- og anlægsvirksomheder.”
Arbejdstilsynet søger i øjeblikket 110 nye tilsynsførende landet over.

Fakta:
Teknisk konsulent hos Arbejdstilsynet, Jørgen F. Andersen, præciserer, at blot det at løsne spændslerne på et rullestillads og flytte det ikke er en så væsentlig indgriben i et stillads’ konstruktion, at det kræver uddannelse. Dette spørgsmål har der været usikkerhed omkring – også blandt Arbejdstilsynets tilsynsførende.