Skat på gevinster

Nettets hurtige fremkost og gamblingens skumle fortid har betydet, at der har været stor usikkerhed omkring reglerne for beskatning af gevinster ved spil.

Hovedreglen er, at gevinster fra danske spiludbydere, typisk Dansk Tipstjeneste og de autoriserede kasinoer, er skattefrie. Spiludbyderne betaler jo en stor afgift af deres overskud til Staten, og dermed er der allerede betalt skat én gang af pengene. Holder man sig inden for landets grænser er der altså ingen ko på isen; der skal ikke betales skat af gevinster. -Og taber man, kan man glæde sig over, at en stor del går til gode formål via tipsmidlerne.

Skattefrit at vinde online – i EU
Reglerne for beskatning af gevinst i andre EU-lande blev sidste år gjort ganske klare, da en finsk kvinde gik til EU-domstolen. Den finske kvinde, Diana Lindman, havde deltaget i et svensk lotteri og vundet en pæn gevinst. Hun fik tilsendt en check, men det finske skattevæsen mente, at hun nu skulle betale indkomstskat af gevinsten i Finland, hvor hun havde fast bopæl og var statsborger. Diana Lindmand var ikke enig i den afgørelse. Havde hun vundet i et tilsvarende lotteri i Finland, skulle hun nemlig ikke betale skat af pengene. Hvorfor skulle det så være anderledes, bare fordi gevinsten blev vundet i nabolandet?

EU-Domstolen har talt
Hun gik derfor til EU-Domstolen, der gav hende ret i, at hun ikke skulle betale skat af pengene med henvisning til principperne om fri udveksling af tjenesteydelser i mellem EU-lande. –Eller som det formuleres på EU-jura:
”Traktatens artikel 49 er til hinder for en lovgivning i en medlemsstat, hvorefter gevinster for lotterier, der afholdes i andre medlemsstater, anses for skattepligtig indkomst for vinderen ved skatteansættelsen, hvorimod gevinster fra lotterier, der afholdes i den pågældende medlemsstat, er skattefri.”

Gevinst uden for EU
Har man tjent kassen på en amerikansk eller australsk hjemmeside, er der derimod ingen kære mor; skattefar skal have sin andel uanset hvilket spil der er vundet på:
”Gevinster fra ikke-EU-lande er skattepligtige, og det er op til den enkelte at selvangive gevinster fra udlandet,” siger Henri Ambjørn Knudsen fra Retsafdelingen hos Told og Skat.
Hvis man ikke oplyser sin spillegevinst som B-indkomst på selvangivelsen, så er der tale om skatteunddragelse, og det kan man straffes for.
Der kan således være meget stor forskel på, hvor meget en gevinst er værd – alt efter om den er vundet i USA eller inden for EUs grænser.

Hvis du er i tvivl om, hvilke spil der må udbydes i Danmark, og dermed om en gevinst er skattefri ved tilsvarende spil i udlandet, kan du finde en liste på www.spillemyndigheden.dk.

Fakta:
Mange udbydere af onlinespil er bosat i Gibraltar. Gibraltar er ikke medlem af EU, men har fælles skatteregler med EU. Det betyder at skattemæssigt er Gibraltar sidestillet med andre EU-
lande.