Skole-IT fungerer upåklageligt mange steder i landet

En række danske kommuner har ingen problemer med deres skolers IT. De har indset, at skolelærere ikke både kan være it-eksperter og pædagoger, og derfor har de i samarbejde med en ekstern IT-leverandør opsat en automatiseret løsning, som sikrer at IT i undervisningen fungerer som vand ud af hanen. Det sparer store beløb – men vigtigst er, at det sikrer bedst mulig undervisning for pengene.

Når to ud af tre folkeskolelærer klager over IT i folkeskolen, så skyldes det i høj grad forkert brug af IT i institutionerne. De tekniske løsninger, som sikrer effektiv udnyttelse af IT i undervisningen eksisterer nemlig og benyttes landet over til glæde for tusinder af børn og lærer.
”De problemer, vi ser i skolerne landet over, er allerede løst mange steder,” siger Steen E. Rahbek fra softwarehuset ITX. ITX har udviklet at system til skolebrug, som garanterer høj tilgængelighed af IT og sikrer, at en fejl på en maskine kan løses blot ved at genstarte den.

Garanti for IT der virker
Det giver garanti for, at computerne altid står til rådighed. Programmer og indstillinger er fast definerede i et sikret miljø, som kan ændres både af de lærer, som er administratorer eller af ITXs specialister. Hvis et nyt program skal bruges i undervisningen, så kræver det blot få klik at gøre det tilgængeligt på samtlige computere i en kommune. Det gælder eksempelvis for de 1.100 computere i Norddjurs kommunes folkeskoler:
”Det, vi ville have, var en løsning, hvor vi i princippet kunne trykke på en knap på tastaturet og få opstartet en computer med alle de programmer og funktioner, vi på forhånd har defineret. Det har vi fået,” siger Lissy Nørgaard, der er skolekonsulent i Norddjurs Kommune.

Mere undervisning for pengene
Det er Norddjurs vurdering at der er sparet adskillige mio. kr. i løbet af de tre år ITX-systemet har båret skolernes IT.
”ITX-løsningen blev sparet hjem i løbet af det første år. Men de store gevinster har for os ligget i, at vi nu har mulighed for reelt at bruge IT i undervisningen. Vi har fået mere IT for pengene, men vigtigst er, at vi har fået mere undervisning for pengene,” fortæller Lissy Nørgaard.

Nye programmer på få sekunder
Prisen for en løsning, der er baseret på ITXs system kan komme ned på 60 øre pr. elev pr. dag. De lave omkostninger skyldes, at alt foregår automatisk programmer og licenser er de samme på næsten alle skoler, og skulle der være specielle behov, så kræver det blot en henvendelse fra skolen før et nyt program er parat til brug.
”Alt er færdigkonfigureret på basis af vores erfaringer med andre skoler. Men hvis en skole eksempelvis skal have et særligt program til eleverne i 1-3 klasse, så klares det på ganske få sekunder,” siger Steen E. Rahbek.

Se i øvrigt artikler i Danske Kommuner og Berlingske Tidende 31/3:
http://www.danskekommuner.dk/default.asp?id=120669
http://www.berlingske.dk/article/20090331/danmark/703300110/

For yderligere information kontakt venligst:
Steen E. Rahbek
Senior Management Konsulent
ITX
Anelystparken 39D
DK-8381 Tilst
Telefon: +45 7027 0034
Mobil: +45 6040 7001
Fax: +45 8742 5201
www.itx.dk
Om ITX:
ITX er specialister i software-virtualisering, samt desktop- og client-management løsninger baseret på Microsoft SoftGrid og RES PowerFuse. Vi ønsker, at levere de mest drifts- og omkostningseffektive it-løsninger i Danmark, og har stor erfaring med løsninger til skoler og uddannelsesinstitutioner.
For mere information om vores løsninger eller produkter besøg vores web-site: www.itx.dk