Stadig penge til dot-com

De fleste investorer vil nok umiddelbart stille sig lidt skeptiske overfor ideen om en internetbaseret annoncetjeneste. Ikke desto mindre er SaveOnSale gået i luften som en ren onlinevirksomhed baseret på en portal for alle landsdækkende detailkæders tilbud.

Venturemarkedet er interesseret
Forretningsidéen er at skabe et forum for reklamer på nettet, som de store detailkæder kan benytte sig af for at opnå direkte kontakt til kunderne.
”SaveOnSale gør faktisk præcis det samme som de husstandsomdelte reklamer, men fordelen er, at materialet er søgbart. Annoncen er alligevel lavet til tryk-udgaven og derfor er det nemt, at lægge på Internettet,” siger direktør Christian Visti Larsen. De traditionele husstandsomdelte reklamer er rettet mod et enkelt lokalområde, og det er ikke nødvendigvis det samme sted, modtageren køber ind. Målet er at skabe en slags Krak.dk for detailhandelens tilbud, så alle kan danne sig et overblik tilbud på en samlende portal.
”Det samlede budget for hustandsomdelte reklamer ligger på over to mia kr. i Danmark, og i betragtning af at der så mange fordele for både forbrugere og virksomheder ved en sideløbende online-tjeneste, så er vi sikre på, at der er et marked,” siger Christian Visti Larsen.

Ny målgruppe
”Vi ved at mellem 10 og 20 pct. siger nej til husstandsomdelte reklamer. Denne gruppe er meget svær at nå, og vi tror, at den eneste måde er at lade dem komme til butikken selv. Internettet er et søgemedie, og dets store styrke ligger i, at brugerne selv definerer, hvad de vil have,” mener Jan A. Hejselbæk, der har været sales manager i SaveOnSale siden juli 2001. De virksomheder, som SaveOnSale indgår aftale med, får mulighed for selv at forvalte deres del af websitet gennem et database-modul som Save-on-sale har udviklet. Det er så effektivt, at detailbutikkerne selv kan benytte det som database til deres egne websites.
Portalens funktioner giver kunderne mulighed for både at søge efter bestemte varer, geografisk placering eller man kan oprette en ”tilbudsvagthund”, der giver hals når en bestemt vare er på tilbud.
SaveOnSale har modtaget et vækstkautionslån fra Vækstfonden g støtte fra Tekino. Tjenesten gik i luften 1. september 2001.
Virksomheden henvendte sig til Connect Denmark og kom på et springboard. Det er et møde med en flok garvede erhvervsfolk, der kritiserer og kommer med gode forslag. Flere af de deltagere er siden blevet rådgivere eller sidder bestyrelsen hos SaveOnSale.

Se mere på www.saveonsale.dk.

Billede Christian V. Larsen Billedetekst:
”Save-on-sale vil flytte de traditionelle forbrugsmønstre på nettet gennem en portal for detailhandelens tilbud,” siger direktør Christian Visti-Larsen, der har haft held med at søge venturekapital.

At søge venturekapital kan være en jungle. De danske venturekapitalister er meget kræsne og specialiserede. Det betyder at man skal udvælge sin venturepartner med omhu.
Der er venturefonde som kun investerer i mobilteknologi og andre som kun satser på Internet eller medicinalbranchen.

”Venture kapital er blevet en vigtig strategisk brik i udviklingen af fremtidens samfund,” siger Lars Krull

Sidste år blev der uddelt venturemidler i størrelsesordenen 2 mia. kr. Ca halvdelen gik til opstart af virksomheder og resten var investeringer i allerede etablerede virksomheder.

Det er de færreste venturefonde som uden videre udsteder en check til et interessant projekt og derefter læner sig tilbage i stolen og venter på at pengene kommer rulende ind. Der følger en masse krav med og typisk også know-how i form af bestyrelsesposter eller ligefrem ledelseskompetencer i hverdagen.
I princippet foregår et samarbejde på samme måde som en fusion mellem to virksomheder: Ventureselskabet og virksomheden.