Stagnation i vækstlaget

Deloitte & Touches´ vækstundersøgelse blotlægger et paradoks i dansk erhvervsliv. Det er de store virksomheder, der har ambitionerne om at blive endnu større, mens der blandt de mindre og mellemstore virksomheder kan anes en direkte frygt for ekspansion. Sagt lidt firkantet er det de store virksomheder, der springer som lette gazeller, og de små der holder sig drøvtyggende til vante græsgange. Dermed sættes spørgsmålstegn ved myten om dynamikken i underskoven af danske virksomheder.

Gruppen af små og mellemstore virksomheder har for en stor dels vedkommende sat sig udenfor den frie konkurrences spilleregler. Mulighederne for vækst er der, men der satses ikke. Tilliden til egne evner indenfor salg og udvikling bliver mindre, jo mindre virksomhederne er. Derfor investeres der ikke i medarbejdere eller produktionsapparat med henblik på at øge omsætningen. Vækstplaner eller blot en mundtligt formuleret strategi om mere gang i hjulene ligger meget fjernt i underskoven af danske virksomheder.
Op mod 40 pct. af de mindre virksomheder med 11-50 ansatte kan end ikke overskue at satse på en årlig vækst på 10 pct. de kommende år. 81 pct. af de store virksomheder med over 200 ansatte sætter sig konkrete mål for, hvordan væksten skal udforme sig, mens det kun gælder for 41 pct. af virksomhederne med 11-50 ansatte.
Dette afspejles i, at der er en direkte positiv sammenhæng mellem virksomhedens størrelse og ledelsens engagement i forretningsudvikling og uddelegering af af ansvar til nøglemedarbejdere, viser undersøgelsen.
De mellemstore virksomheder (50–200 ansatte) har også en tilbageholdene vækststrategi, om nogen overhovedet. Under halvdelen satser på en vækst på mere end 10 pct. på tre-års sigt. Flertallet af disse virksomheders direktioner giver desuden udtryk for, at de ikke anser det for en ledelsesmæssig opgave at sikre virksomhedens vækst.

Konjunktur-surf
En af forklaringerne på disse forhold kan være, som undersøgelsen påpeger, at mindre virksomheder sætter lighedstegn mellem egen vækst og branchens vækstmuligheder generelt. Det kan være svært at finde inspiration til at løbe fra konkurrenterne, hvis ambitionen blot er at ligge som en middelmådig fællesnævner i branchekredsen.
Vejen ud af dødvandet for de små og mellemstore virksomheder kunne være en mere aggressiv satsning på salgsarbejdet. Det viser sig nemlig, at jo større en dansk virksomhed er, jo mere vægt lægger den på salg- og markedsføringsafdelingen som midlet til øget omsætning og vækst.
Undersøgelsen dokumenterer i øvrigt en anden tendens, der punkterer myten om underskoven af innovative vækstvirksomheder. Det er det faktum, at jo mindre en virksomhed er, jo mindre vægt lægger den på udvikling af ny teknologi og processer. Det hænger også sammen med, at de små virksomheder frygter, at investering i vækst vil vælte budgetttet, mens de store ser vækst-investeringer som en basal del af det at drive forretning.
Man kan spørge sig, hvad de små og mellemstore virksomheder så lægger vægt på, hvis de hverken satser på salg eller udvikling. Tilbage er kun produktion og administration, og det er faktorer, som de store for længst har lagt i så faste rammer, at det ikke kræver mange af de samlede ressourcer. Her findes også forklaringen på, at store virksomheder i større grad end de små, udtrykker behov for ekstern konsultation på vækstområdet.