Stålskorstene til alle formål

En ny serie skorstene præsenteres nu i Danmark. Serien vil med stor fleksibilitet, høj kvalitet og lav pris være et oplagt alternativ til kendte mærker på markedet. Skorstenene af mærket Vilpra leveres af ALCON A/S, der har mange års erfaring med opsætning af stålskorstene i både ind- og udland.

Stigende energipriser gør optimering af varmeanlæg til en god forretning for både virksomheder og private. I den forbindelse er en korrekt skorsten til formålet helt nødvendig for, at en varmekilde kan fungere optimalt. Trækket i skorstenen skal overvinde luftmodstanden i kedlen/brændeovnen, rørforbindelser og andre tilsluttede apparater. Hvis det ikke sker, lever varmekilden ikke op til sine specifikationer med varmetab til følge. Ud over den fysiske dimensionering, er isolering af skorstenen et vigtigt element. Nedgang i røgtemperaturen fra forbrænding i kedlen fører nemlig til et lavere træk i skorstenen. Derfor er det nødvendigt at kunne opretholde det krævede skorstenstræk, selvom røgtemperaturen falder. Skorstenen skal således have tilstrækkelig varmeisolering samt en diameter og højde, som passer nøjagtigt til det aktuelle anlæg.

Den nye serie, Vilpra fra ALCON A/S, består af mere end 3.000 enkeltdele, som stykkes sammen efter kundens behov. Fleksibiliteten betyder, at skorstenene både kan dimensioneres til mindre private stokerfyr og større industrianlæg – med meget stor præcision. Desuden kan rørene benyttes som indsats i ældre, murede skorstene for at give et mere effektivt træk. Systemet kan tilmed benyttes som ventilationsanlæg.

ALCON Vilpra-skorstene giver mange muligheder:

• Isolering (Rockwool) på 25 eller 50 mm eller uisoleret
• Indvendig kerne i syrefast rustfri stål, diameter på mellem 110 mm og 900 mm
• Udvendig kappe i syrefast rustfri stål, galvaniseret blik og malet
• 2-3 ugers levering – lagerføring af gængse størrelser
• Omfattende udstyrskatalog med eksempelvis nye typer skorstenshatte, som ikke tidligere er set i Danmark

ALCON Vilpra stålskorstene vil blive distribueret via et forhandlernet af smede og VVS-installatører. ALCON A/S er eneimportør af Vilpra stålskorstene i Danmark og Norge.
Skorstenssystemet er CE-godkendt og lever op til alle EN-standarder. Desuden er selve produktionen netop nu under ISO 9000:2000 godkendelse.

Se mere på www.skorsten.eu og download det omfattende katalog.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
ALCON Vilpra
Alcon A/S
Frichsvej 11
8464 Galten
Tlf. 8666 2044
Fax. 8666 2954
alcon@post6.tele.dk
www.alcon.nu