Statoil Gazelle åbner det danske gasmarked

Velkommen til alle nye og eksisterende kunder. Energimarkederne er blevet åbnet, som følge af en EU-beslutning. Det betyder, at der skal være konkurrence til gavn for forbrugerne på områder som el og gas. Hvor el-markedet for længst er fuldt liberaliseret, blev de gode hensigter dog først til virkelighed på gasmarkedet, da Statoil Gazelle i efteråret valgte at give danske gaskunder et rigtig godt tilbud.

Det har mange benyttet sig af, og det er vi i Naturgas Fyn glade for. Gaskunderne på Fyn fik tilbudt lavere pris ved at skifte fra distributionsselskabet Naturgas Fyn i/s til Statoil Gazelle. Gaskunder uden for Fyn blev gjort opmærksomme på, at markedet var åbnet, og at der var alternativer til den hidtidige gasleverandør.
Med en prissænkning på hele 25 øre pr. m3 samt en kontant præmie for at skifte til Statoil Gazelle blev efterårskampagnen sat i gang. Hermed var markedsåbningen fuldkommen, og gasmonopolerne fortid.

I HNG, gasselskabet i hovedstadsområdet og samtidig stedet, hvor der er flest parcelhuskunder, blev der reageret prompte på Statoil Gazelles kampagneudspil. Prisnedsættelse på prisnedsættelse blev resultatet, og hele tiden med Statoil Gazelle i førertrøjen og som den toneangivende aktør i den nye konkurrence. Mange kunder valgte at skifte til Statoil Gazelle, og kampagnens resultat er yderst tilfredsstillende for prisudviklingen og markedets dynamik som helhed.

Statoil Gazelle har fået tilført mange nye kunder, men også de kunder, der valgte at forblive hos deres hidtidige gasleverandør, har opnået store fordele. Alle gaskunder kan således glæde sig over de lavere priser.
At konkurrencen har virket, kan der ikke stilles spørgsmålstegn ved, for sigtet var jo netop billigere priser på gas. Det blev opnået, da Statoil Gazelle gik på banen og fik vækket de gamle monopolvirksomheder.

Inden da var markedsåbningen gået langsomt. På erhvervsmarkedet blev konkurrencen en realitet fra begyndelsen, og virksomhederne tog fat i gasselskaberne, indhentede tilbud og opnåede lavere priser på den gas, som de nu engang skulle anvende. Sådan gik det ikke helt på privatmarkedet; i flere år skete der ingenting. Først da Statoil Gazelle i efteråret 2006 ”åbnede ballet”, kom der gang i sagerne.

På www.gasprisguiden.dk kan man følge med i de aktuelle priser på gas hos de forskellige leverandører. Se vores omtale af prisguiden andetsteds her i bladet.

Endnu en gang – velkommen til og god læselyst!