Stilladser i undervisningen

Fra den 15. juli 2006 skal alle, der beskæftiger sig med stilladser, som er over 3 meter høje, have en stilladsuddannelse. – Og der er stor sandsynlighed for, at man på AMU-kurser eller Teknisk Skole vil komme til at lære stilladsets ABC gennem praktisk arbejde med et HAKI-Stillads.

Salgskonsulent Carsten Andersen fra HAKI har etableret et samarbejde med Thomas Olsen, der er faglærer på EUC-Lolland, om at stille stillads til rådighed til undervisningen. Målet er at sikre, at de studerende får optimale undervisningsvilkår og samtidig lærer om de kvalitets- og sikkerhedsfordele, der er ved at vælge et stillads fra en anerkendt leverandør. EUC-Lolland er et erhvervsuddannelsescenter, hvor der inden for bygge og anlæg blandt meget andet undervises i systemstillads, rulle- og bukkestillads samt rør og industri.

Egner sig til undervisning
”Jeg er glad for at HAKI har stillet et stillads til rådighed, så vi nu på skolen har et bredt udvalg af stilladser. Vi er meget bevidste om kvaliteten i vores undervisning, er det et must også at have de bedste og nyeste undervisningsmaterialer. Derfor bruger vi blandt andet HAKI, og vi har på skolen nu et bredt udvalg af HAKI-murerstillads og -enkeltsøjler. Det er nok det mest udbredte murerstillads i håndværkerbranchen, og derfor er det naturligt, at vi benytter HAKI som et led i undervisningen,” siger faglærer fra EUC-Lolland, Thomas Olsen.

Fleksible systemer
Han mener, at HAKI murerstillads er et meget enkelt systemstillads med store anvendelsesmuligheder, som egner sig godt til undervisningsformål. Blandt andet fordi de studerende næsten med sikkerhed vil komme til at arbejde med HAKI-produkter, når de kommer på arbejdsmarkedet.
”Der er fra undervisningsministeriet fastsat krav om, hvilke opgaver der skal løses, og hvilke stilladskombinationer der bl.a. skal undervises i. I den forbindelse benytter vi blandt andet HAKI – ikke mindst fordi der findes et stort tilbehørsprogram til HAKIs stilladser, som gør, at de fleste undervisningssituationer kan klares.”
EUC-Lolland nyder samtidig godt af at have HAKIs konsulenter i lokalområdet. Det betyder, at det er nemt at komme i kontakt med hinanden – og det nære samarbejde er med til at sikre en dialog mellem erhverv og uddannelse om sikkerhed, miljø og nyeste regler på området.

Billedtekst:
Thomas Olsen, faglærer fra EUC-Lolland, arbejder blandt med HAKI-stilladser, når de studerende i den praktiske del af deres uddannelse skal lære at opbygge stilladser efter de gældende forskrifter.