Store muligheder for automatisering i plastbranchen

Lemvigh-Müller og Andertech Plastteknik A/S har indgået et samarbejde om automatisering i den danske plastindustri. Samarbejdet vil gøre det nemmere for virksomheder i branchen at gennemføre avancerede automatiseringsprojekter, fordi Lemvigh-Müller og Andertech Plastteknik A/S sammen kan levere komplette løsninger med et højt niveau af branchespecifik viden.

KUKA Robot automatisering

Plastbranchen i Danmark består af omkring 500 virksomheder, som beskæftiger ca. 30.000 personer. Virksomhederne eksporterer i nærheden af 70 pct. af deres produktion og branchens omsætning er på godt 50 mia. kr. årligt. Dermed er plastvirksomhederne en særdeles vigtig brik i dansk økonomi, men branchen er præget af udflytning og billigere produktionsforhold i udlandet – ikke mindst fjernøsten.

Danmark er bagud på automatisering
Svaret på den udfordring er automatisering. Siden 1985 har virksomheden Andertech Plastteknik A/S leveret automatiseringsløsninger målrettet plastbranchen og dermed sikret lønsomhed samt bevaret arbejdspladser i Danmark. Administrerende direktør Kurt Bjerregaard-Nielsen i Andertech Plastteknik A/S og søstervirksomheden Ferromatik Danmark A/S, der forhandler plaststøbemaskiner, siger:
“Hvis den danske plastbranche skal være med på den internationale scene i de kommende år, så skal der automatiseres mere. Vi ser ofte danske produktionsanlæg, hvor en automatisering vil kunne tjene sig selv hjem i løbet af få måneder, og det er derfor helt nødvendigt, at virksomhederne i branchen tager gevinsterne ved automatisering alvorligt.”

 

Smidighed og omstilling er nødvendig for konkurrenceevnen
Kurt Bjerregaard-Nielsen henviser blandt andet til vores nærmeste nabolande, hvor robotteknologi i langt højere grad benyttes til håndtering af plastfremstilling.
“I Sverige og Tyskland, hvor man har bilproduktion, er udnyttelsen af robotter meget længere fremme – også uden for bilindustrien. Det betyder, at disse landes plastindustrier benytter sig af avanceret robotteknologi, og dermed har en højere lønsomhed end deres danske konkurrenter,” siger Kurt Bjerregaard-Nielsen. Han bakkes op af direktør Peter Skov fra brancheorganisationen Plastindustrien:
“Der er et stort behov for automatisering i den danske plastbranche, og ikke mindst for automatisering, der kan sikre virksomhederne en mere smidig omstilling. Især for mindre og mellemstore virksomheder, der fremstiller mindre serie, og som skal kunne levere til kunderne inden for korte tidsfrister, efterspørges fleksibel automation. Derfor er udfordringen i høj grad at få omstilling og automatisering til at gå op i en højere enhed, og det kan man også se af det store antal projekter, der er samarbejdet om mellem maskin- og udstyrsleverandører og plastvirksomheder. Meget tyder på, at der nu er god gang i realiseringen af nogle af projekterne, og det er meget positivt.”

Nemmere at komme i gang med automatisering
Andertech Plastteknik A/S har netop indgået et omfattende samarbejde med Lemvigh-Müller, som skal gøre det hurtige, billigere og mere enkelt at implementere automatiseringsprojekter, der kan give virksomhederne netop effektivisering og omstillingsparathed.
Lemvigh-Müller har adskillige års erfaring med KUKA-industrirobotter i en stribe brancher, og sammen med Andertech Plastteknik A/S’ viden om automatisering i plastbranchen er alle kompetencer samlet i ét stærkt partnerskab.
“Sammen kan vi løfte hinandens vidensmæssige niveau og trække på referencer til gavn for hele branchen,” siger Kurt Bjerregaard-Nielsen.

 

Ældre maskinel begrænser produktionen
KUKA-industrirobotter er stærkere og mere avancerede, end de robotter, der i dag er standard i den typiske danske plastvirksomhed. De er oprindeligt designet til højteknologiske produktionsanlæg, som eksempelvis bilindustrien, men KUKA har gennem mange år også udviklet målrettede løsninger til en række andre brancher, herunder plastindustrien. KUKAs robotter har seks akser, og de kan derfor udføre avancerede operationer – selv på meget lidt plads. De er således oplagte både til nye produktionsanlæg og som retrofittede løsninger.
“Plastbranchen benytter i dag robotter, som typisk har to akser. Det sætter begrænsninger, når der skal udvides, effektiviseres eller ændres på fremstillingsmetoden. En løsning fra KUKA vil give en række nye muligheder og den fleksibilitet, som branchen efterspørger,” siger Brian Frandsen, der er sales manager hos Andertech Plastteknik A/S. Han påpeger desuden, at KUKA-industrirobotter er meget enkle at håndtere og programmere.

Avanceret teknologi, som er nem at håndtere
“Vi oplever, at der i plastbranchen kan være en vis tilbageholdenhed over for automatisering, som skyldes usikkerhed over det at skulle håndtere avanceret robotteknologi. Det er synd, for de moderne KUKA-robotter er faktisk meget nemme at programmere. Der er er allerede en lang række foruddefinerede programmer, som er lige til at benytte. Hvis man skal have justeret eller have udarbejdet specielle programmer, så kan man enten selv uddanne medarbejdere via Lemvigh-Müllers kursusprogrammer, eller vi kan gøre det,” siger Brian Frandsen.
KUKA-industrirobotter er blevet standardrobotten i mange brancher, og det betyder, at man aldrig vil komme ud for, at der ikke kan findes reservedele eller konsulenter. I Tyskland, hvor KUKA produceres, uddannes årligt 6.600 KUKA-specialister.

Faktabokse:
Om Andertech Plastteknik A/S
AndertechPlastteknik A/S blev grundlagt i 1984 med det formål at levere og servicere maskiner og udstyr til plastindustrien på et højt teknisk niveau og af høj kvalitet. I dag leverer Andertech Plastteknik A/S hovedsageligt maskiner og udstyr til den plastforarbejdende industri, og virksomheden er en af de førende leverandører indenfor et produktprogram, der omfatter anlæg til råvaretransport, opbevaring, dosering, granulering, temperering, robotter og automatiseringsudstyr, laboratorie- og testudstyr samt sprøjtestøbemaskiner. Virksomheden producerer desuden styringer og visualiseringssoftware til materialehåndteringsanlæg, samt foretager programmering af robotter som KUKA.

Om KUKA robotics
Lemvigh-Müller er dansk logistik og kompetencepartner for KUKA robotics. Det betyder, at Lemvigh-Müller besidder al viden og vedligeholdelseskompetencer på området, og samtidig har et nært samarbejde med KUKA i Tyskland. Dermed har danske kunder adgang til de nyeste robotter og know-how om automatisering med KUKA-teknologi. For at styrke KUKAs position i Danmark har Lemvigh-Müller etableret samarbejder med en række eksterne specialister inden for implementering af automatiseringsprojekter fordelt på en række brancher. Seneste samarbejde er med Andertech Plastteknik A/S på plastområdet.

 

Om Ferromatik Danmark A/S
FERROMATIK har eksisteret på det danske marked i over 30 år, og har i denne periode beskæftiget sig med salg og service af sprøjtestøbemaskiner til den danske og norske plastindustri. FERROMATIK forhandler procesorienterede maskiner, som eksempelvis Air-Press III, Mono- Sandwich, flerkomponentmaskiner samt emballagemaskiner. Hertil er der også en række periferiudstyr, såsom materialetransportør fra silo til maskine, udtageudstyr til håndtering af emner, samt transportbånd og sorteretromler for indløb.