Strømlining af arbejdsprocesser

Erhvervslivet står i disse år over for et øget konkurrencepres og krav om lønsomhed. Det kræver omstilling, men i mange tilfælde er forældede IT-systemer en af de største barrierer for de nødvendige effektiviseringer. Uafhængige rådgivere mener, at mange af de danske top-500 virksomheder er havnet i en lag-på-lag IT-infrastruktur, som dræner og låser organisationen fast.

Virksomheder bliver i kraft af globalisering og øget konkurrence bedre til at indkøbe ydelser og forhandle. Det betyder, at leverandørerne skal effektivisere, for de lavere indtægter modsvares ikke af lavere omkostninger på arbejdskraft, som er den vigtigste ressource i langt de fleste danske virksomheder. Derimod bliver kvalificeret arbejdskraft dyrere og dyrere.
Samtidig går kunderne stadigt mere kritisk til værks ved ordreafgivelsen, og leverandøren kan ikke automatisk forvente at blive genvalgt som leverandør næste gang. Derfor skal virksomhederne bruge flere ressourcer på de enkelte opgaver, uden at meromkostningen kan faktureres.

Innovationspres
I jagten på øget lønsomhed må virksomhederne derfor søge at få så meget ud af arbejdskraften som muligt, hvilket forfølges gennem strømlining af arbejdsprocesser og genanvendelse af viden, konkluderer rapporten Microsoft Dynamics til Rådgivningsvirksomheder. Det lægger et innovations- og effektiviseringspres på erhvervslivet, som Microsoft følger nært og gør sit yderste for at udvikle løsninger til af afhjælpe. Centralt i disse bestræbelser står koblingen mellem de bagvedliggende ERP-systemer og medarbejderne i organisationen for at få den fulde forretningsværdi af virksomhedens informationer realiseret.

Forgrening bliver en byrde
En stor barriere, som mange af top-500 danske virksomheder står overfor netop nu, er ifølge PA Consulting Group netop problemer med håndtering af data fra backend/ERP-systemer til brugernes grænseflader. Særligt den gruppe af virksomheder, som har været på forkant med IT-udviklingen gennem mange år og derfor har et system med et vidtforgrenet net af tilpassede applikationer, oplever, at knopskydningen bliver en stor byrde. Det skyldes, at implementeringen af ny funktionalitet skal gennem en mængde omkostningstunge led.
”Dertil kommer, at mange backend-systemer langt fra er up to date rent brugermæssigt. Brugerfladen er simpelthen for tung og for fjern fra brugernes vante desktopmiljø,” siger Gorm Lykke Østergaard, der er seniorpartner i PA Consulting Group.

Opgraderinger dræner virksomheder
”Knopskydningen sker ofte, fordi virksomheden bliver konfronteret med et nyt krav. Det kan eksempelvis være en lovændring eller andet, som betyder, at en ny funktion skal implementeres inden for en fastsat periode. Ofte bliver denne opgave løst uden en mere omfattende revision af virksomhedens IT-system – og det giver problemer på længere sigt. For hvert lag, der bliver lagt på et system, stiger kompleksiteten og dermed listen over stykomkostningen ved kommende opgraderinger. Denne problemstilling koster enormt og dræner mange virksomheder for ressourcer,” mener Gorm Lykke Østergaard.

Fokus på slutbrugeren
Hos PA Consulting Group arbejder man dagligt med at analysere virksomhedernes lønsomhed ud fra et overordnet perspektiv. Fokus ligger således ikke blot på IT-systemerne, men også på management, økonomi, strategi, og hvordan IT understøtter virksomhedens målsætninger. Ud fra en sådan overordnet analyse kan PA Consulting Group rådgive om, hvilken IT-løsning der vil være oplagt for virksomheden. Dernæst kan PA Consulting Group fungere som rådgiver under både projektbeskrivelse, udbudsrunde samt implementering.
I den proces er det vigtigt for PA Consulting Group at involvere slutbrugerne. Det gøres ved at tage udgangspunkt i brugernes behov og derefter definere systemets funktionalitet ud fra hver enkelt opgave i små bidder. – Helt fra bunden af backend til brugerens skrivebord.

Konsekvent arkitektur
Chefkonsulent Morten Raaberg fra PA Consulting Group siger:
”Det skal være nemt og gerne sådan, at hver enkelt bruger umiddelbart forstår, hvad der sker, uden en uddannelse i brug af systemet. Et sådant åbent system, hvor der hele tiden er fokus på brugeren, kan forhindre, at man bliver låst og bliver nødt til at foretage knopskydning. Men det kræver, at man fra begyndelsen har en konsekvent opdeling af arkitekturen og ikke glemmer at vægte systemets forandringsparathed.”
For at kunne levere den optimale rådgivning har PA Consulting Group en stab af erfarne IT-specialister, som fungerer som rådgivere på lige fod med PAs eksperter inden for ledelse og andre områder. Det sikrer en konkret og altomfattende rådgivning.

Fakta:
Om PA Consulting Group
PA Consulting Group er en uafhængig leverandør af rådgivningsydelser inden for ledelse og teknologi. Virksomheden opererer globalt og har ca. 220 medarbejdere i Danmark. PA Consulting Group arbejder på tværs af brancher og er kendt for at levere samlede løsninger, der omfatter alle væsentlige aspekter af virksomhedernes drift.

Fakta:
Microsoft Dynamics
Microsoft Dynamics™ og Microsoft® Office system 2007 er udviklet med henblik på at kunne fungere sammen på nye måder, så virksomhedens data bedre kan bruges i hele virksomheden og på den måde betyde væsentlige forbedringer af medarbejder-produktiviteten, kundeloyaliteten og den overordnede effektivitet i virksomheden.

Fakta:
Snap
Benytter din virksomhed et ERP af anden arkitektur end Microsofts, så er der stadig alle muligheder for integration med Microsoft® Office system 2007. Løsningen hedder Microsoft Dynamics Snap.