Strejke splitter sygeplejersker

Flere afdelinger på over 30 sygehuse fungerede i går kun ved nødberedskab efter sygepersonalet atter nedlagde arbejdet. Men i tre amter deltog sygeplejerskerne ikke i aktionen – de vil have gang i de lokale lønforhandlinger.
Sygeplejersker på over 30 sygehuse strejkede i går ulovligt i kortere eller længere tid. De få hundrede strejkende er fortrinsvis operations -og narkose-sygeplejersker. Det betød, at mange planlagte operationer blev aflyst.
I går morges mødte sygeplejersker frem til faglige møder på landets sygehuse. Om strejkerne skal fortsætte, vedtages i dag på de enkelte sygehuse.
De strejkeramte afdelinger fungerede i går kun ved nødberedskab. Flere steder valgte også sygeplejersker på psykiatriske afdelinger at gå hjem, men på grund af det nødvendige nødberedskab var der kun tale om ganske få personer fra hver afdeling.
I Nordjyllands Amt blev operationsafdelingerne på fire sygehuse strejkeramt af ca. 60 sygeplejersker, mens Århus Amt manglede ca. 20.
Alle planlagte operationer på Fyn blev udsat.
I Ribe demonstrerede sygeplejersker i sorte kitler i går eftermiddag.
Bagefter holdt sygeplejerskerne fællesmøde og diskuterede den kommende strategi. Formand for sygeplejerådet i Ribe, Anni Pilgaard, siger: “Vi har tabt slaget over for regeringen. Nu går vi efter at påvirke de lokale lønforhandlinger, når der skal lægges budgetter i amter og kommuner.” Uenige om midler Der er uenighed om brugen af midler, men ifølge Anni Pilgaard vil det blive hårdt for sygeplejerskerne selv, hvis de vælger at arbejde strikt efter den nuværende overenskomst.
“Det vil betyde mere stress og skæve arbejdstider,” siger hun.
I Storstrøms Amt kørte operations-afdelingerne i Nakskov og Nykøbing på nødblus.
“Det er absurd, at vi skal bruge vores overenskomst som våben i en faglig konflikt. Netop det viser, hvor stort problemet er,” siger amtskredsformand Birthe Rasmussen.
Stadig vrede I Hovedstadens Sygehusfællesskab blev alle sygehuse ramt af ulovlige strejker. Og i Københavns Amt strejkede 60 sygeplejersker på de tre sygehuse.
“Sygeplejerskerne råber ikke så højt længere, men de er stadig vrede, og det er ikke mit indtryk, at de har tænkt sig at holde op med at aktionere foreløbig,” siger formanden for amtskredsen, Vibeke Stendahl.
I Vestsjælland, Roskilde og Frederiksborg amter var der stort set ingen uro på sygehusene. Formanden for amtskredsen i Frederiksborg Amt, Connie Krockow, siger: Ja til overenskomst “For det første stemte sygeplejersker og radiografer i amtet ja til overenskomsten. Desuden har vi opnået rimeligt gode resultater ved de lokale lønforhandlinger tidligere. Vreden over regeringsindgrebet bliver man nødt til at omsætte til noget fremadrettet. Nu er bolden placeret hos de lokale arbejdsgivere, og vi skal have gang i de lokale lønforhandlinger.” Amter kræver sygeplejersker idømt bod Flere tusinde strejkende sygeplejersker sendes nu for en faglig voldgift af arbejdsgiverne, som anklager dem for at have iværksat en systematisk aktion på sygehusene.
Amtsrådsforeningen vil udover løntræk have hver strejkende sygeplejerske i de ulovlige arbejdsnedlæggelser siden fredag idømt en bod på 32 kroner per strejke-time.
“Sygeplejerskerne siger alle steder, at de strejker i protest mod regeringens indgreb. Når begrundelsen er den samme, vil vi påstå, at det er en systematisk aktion. Så får alle sygeplejersker en bod for de timer, de har strejket,” siger kontorchef Thorkild Rothenberg fra Amtsrådsforeningen.

Op imod 3000 har strejket
Han anslår, at 2000-3000 sygeplejersker siden fredag har deltaget i en overenskomststridig strejke. Normalt får sygeplejersker ikke en bod, hvis de opgiver strejken efter et pålæg om gå i arbejde igen. Men den regel sættes ud af kraft, hvis der er tale om en systematisk aktion, hvor en gruppe strejkende afløser en anden.
Formanden for Dansk Sygeplejeråd, Jette Søe, siger om Amtsrådsforeningens reaktion: “Jeg kan ikke se, hvilken interesse arbejdsgiverne kan have i at optrappe en konflikt på nuværende tidspunkt. De skulle hellere bruge deres energi på at løse problemerne i stedet for at sidde og kigge i lovbøgerne. Selvfølgelig bruger sygeplejerskerne samme begrundelse, for de er vrede over regerings-indgrebet.”