Struktureret vækst hos NEG Micon

Vækst handler om at satse. Kunsten består i at satse rigtigt og have organisationen gearet til den kommende vækst, lyder det fra vindmøllefabrikken NEG Micon. Virksomheden har sat sig en række konkrete mål for vækst de kommende år.

At de store virksomheder er længst fremme med at strukturere og sætte mål for væksten kommer ikke bag på Per Hornung Pedersen, der er koncern-økonomidirektør i NEG Micon ved Randers.
”Det er klart, at jo mindre en virksomhed er, jo mindre struktur er der behov for. Vi skal eksempelvis have 1600 mand til at marchere i takt på NEG Micon – og det kræver naturligvis noget styring. På den anden side undrer det mig, at de små og mellemstore virksomheder ikke har større vækstmål, men det hænger nok sammen med, at udviklingen foregår mere ad hoc,” siger han.
Efter en stilling i en anden virksomhed i kraftig vækst, Bosch i Nordjylland, kom Per Hornung Pedersen i begyndelsen af 2000 til Micon, som stod overfor en større omstrukturering.
”NEG Micon havde netop lidt under en ustruktureret vækst, der var gået galt,” mener han. Omstruktureringen krævede både en ny bemanding samt en ny plan for vækst. Strategiplanen, der rækker frem til 2004, indebærer blandt andet en insourcing af kerneteknologier og kraftig fokusering på teknologisk udvikling.
”Det er en nødvendighed i vor branche for at sikre den fremtidige konkurrenceevne. Supply Chain
Management er også et vigtigt element i ikke blot at understøtte den fremtidige vækst, men også den fremtidige indtjening,” vurderer Per Hornung Pedersen.

Årlig vækst på 25 pct.
Vindmøllebranchen er disponeret for en vækst på 20-25 pct. årligt, og Per Hornung Pedersen regner med, at væksten i Micon kommer til at følge markedsvækstens niveau fra 2002. I indeværende år forventer NEG Micon dog, at væksten kommer op på 35 – 45 pct.
”Man kan sige, at det alt andet lige er sjovere og nemmere at arbejde med vækst i en branche, som har en to-cifret vækstrate end at være i en, der vokser i takt med den årlige inflationsrate. Det er dog ikke ensbetydende med, at væksten kommer af sig selv. Der skal hele tiden fokuseres på vækstparametrene,” siger Per Hornung Pedersen.
Den vigtigste vækstparameter for NEG Micon er ifølge Per Hornung Pedersen udvikling af produkterne. Kun i mindre grad skal væksten opnås gennem øget indsats på marketing og salg.
Allerede nu er vindmøller under gunstige vindforhold konkurrencedygtige med konventionel energi. Omkring 2003/2004 forventer NEG Micon, at vindmøllernes konkurrenevne vil være øget yderligere i forhold til de konventionelle energikilder.
Det kræver en kraftig investering i først og fremmest produktudvikling at nå det mål.
”Med andre ord handler det i høj grad om at satse. Kunsten består i at vælge, hvad der skal satses på – og vælge rigtigt. Selv om vores marked vokser, så kommer væksten ikke af sig selv. Virksomheden er nødsaget til at investere i mennesker og produktudvikling,” påpeger Per Hornung Pedersen.