Svensk klage over dansk miljøpolitik

De svenske myndigheder hjælper danske haveejere med ukrudtet. Sveriges ekspertmyndighed for udenrigshandel og handelspolitik klager nu til EU-Kommissionen over miljøminister Svend Aukens (S) lovforslag om forbud mod sprøjtemidler i private haver.
“Vi synes, forslaget går for langt. Målet kan nås med mindre drastiske metoder. Det er ikke haveejerne, der er de største miljøsyndere,” siger Christina Nordin, der har fremsendt klagen på vegne af Sveriges ekspertmyndighed for udenrigshandel og handelspolitik.
Det danske forslag vil ifølge svenskerne stride mod gældende EU-regler om varernes frie bevægelighed og udgøre en unødig hindring for det indre marked.
“Det havde været rart, hvis Danmark selv havde undersøgt, om lovforslaget er i strid med EU-direktiverne på et tidligere stadium,” står der i Sveriges klage.

Alle krav opfyldt
Svenskerne mener desuden, at det er underligt, at Danmark vil forbyde stoffer, som lever op til alle krav i både internationale og danske godkendelsesprocedurer. Hvis midlerne overholder miljøkravene og stadig er uønskede, så må det være godkendelserne, der skal laves om, lyder den svenske anke.
Men det vil Danmark ikke. Miljøministeriet ønsker blot at kunne regulere, hvilke områder sprøjtemidlerne må bruges på, og det er der tvivl om retsgrundlaget for.
Miljøministerens forslag møder ikke kun modstand i Sverige. Både Tyskland, England og Finland samt en dansk virksomhed har klaget til EU-Kommissionen over Danmarks pesticid-politik.
“Det er en hovsaløsning,” siger dr. jur. Peter Pagh, som har været med til at udarbejde en klage for den danske kemikalie-virksomhed Klarsø.

Tvivl om dokumentation
“Det danske lovforslag antager, at brugen af bekæmpelsesmidler vil skabe drikkevandsproblemer, men det er der ingen dokumentation for. Hvis der er betænkeligheder over rester af et bekæmpelsesmiddel i grundvandet, så skal det middel undersøges og eventuelt reguleres ifølge EU’s pesticiddirektiv. Dernæst er der ingen tvivl om, at det vil blive opfattet som en teknisk handelshindring,” siger Peter Pagh og tilføjer, at lovforslaget undtager det offentlige, som har været kilde til de fleste problemer med sprøjtemidler over grænseværdierne i grundvandet.

Tre måneders frist
EU-Kommissionen har allerede sendt en liste med en række betænkeligheder over det danske forslag til Miljøministeriet, der nu har tre måneder til enten at opgive eller lave forslaget om. Miljøministeriet vil ikke røbe præcist, hvad der står i Kommissionens brev.
“Det er en del af et lovforberedende arbejde, og derfor er det ikke offentligt,” anfører kontorchef i bekæmpesesmiddelstyrelsen, Gunver Bennekou.