Sygehus sparer tid med CapaInstaller®

En ny-installation af en PC tager nu kun få minutter mod op mod en hel dag tidligere. Samtidig er der blevet mere tid til support. Det skyldes, at support og installation bakkes op af CapaInstaller® Management Suite 3.0, som automatiserer sygehusets mange rutineopgaver på IT-området.

Da Windows XP skulle udrulles sidste år på alle Randers Centralsygehus’ PC´er, valgte IT-afdelingen at bruge CapaSystems software. XP skulle ud på flere end 850 computere og det samme skulle 150 forskellige applikationer. Disse opgaver blev løst smertefrit af CapaInstaller, der nu er en integreret og hel nødvendig del af IT-driften på sygehuset. Løsningen giver blandt andet mere overblik og bedre kontrol med installationsprocesserne:
”Med CapaInstaller fik vi muligheden for at følge med i, hvad der foregår under installationen, via logning undervejs i udrulningen. Tidligere måtte vi prøve os frem og håbe på det bedste,” siger edb-assistent Claus Hviid fra Randers Centralsygehus.

Stram styring af IT-driften
For at sikre en høj kvalitet at sygehusets IT har man valgt en enkel men effektiv strategi: Ingen brugere på sygehuset kan på egen hånd installere software, og ingen eksterne har adgang til at røre ved systemerne uden om IT-afdelingen. Til gengæld oppetiden meget høj og re-installation eller ny-installation af en PC tager kun få minutter.
Randers Centralsygehus har selv opbygget 150 færdige installationspakker, som er parate til at blive installeret øjeblikkeligt via CapaInstaller, når der kommer en ny arbejdsplads, hvis en PC bliver udskiftet, eller hvis en bruger blot ønsker et nyt program.

CapaInstaller understøtter help-desk
Selvom installationspakkerne kan købes til en fast, lav pris hos CapaSystems har IT-afdelingen vurderet, at det er vigtigt at have denne kompetence in-house. Derfor har mandskabet tillært sig det scriptsprog som pakkerne bygges med. Mange af pakkerne benyttes dagligt i help-desk funktionen, som løbende beskæftiger tre personer. Help-desken modtager mellem 50 og 100 opkald om dagen, og det er en af de vigtigste opgaver for IT-afdelingen.

Bedre service
Help-desk funktionen er blevet forbedret, selvom IT-afdelingen har fået flere opgaver og flere pc´ere at administrere.
”Den bedste måde at forklare fordelen ved CapaInstaller er, at hvor vi før skulle bruge en hel dag på at installere en ny PC, så kan det nu klares på få minutter. Vi kan faktisk installere mange computere helt fra bunden samtidig, uden at det tager længere tid. Den sparede tid bruger vi på bedre service,” lyder det fra Randers Centralsygehus.
Servicen fungerer så godt, at der kun sjældent bliver ”oprettet sager”, når en bruger henvender sig til help-desk. I langt de fleste tilfælde bliver henvendelsen ekspederet direkte via CapaInstaller, mens brugeren stadig er i røret.

Mere IT med ressourcer
Tidsbesparelsen benyttes også til nye opgaver og udvidelse af sygehusets hardwarepark. Eksempelvis er antallet af PC´er på sygehuset sidste år øget med 15 pct. og en tilsvarende stigning ventes det kommende år.
Randers Centralsygehus har netop opgraderet til version 3.0 af CapaInstaller® Management Suite, og der er planer om at benytte flere af de nye udvidede funktioner, herunder hard- og software inventory.

Billedtekst:
Installationspakkerne er udviklet af edb-assistent Claus Hviid, der på kort tid har lært sig det scriptsprog, pakkerne skal kompileres med.