Tænketanken

Nu skal der gøres noget ved de mislykkede IT-projekter i det offentlige. I snart et halvt år har en arbejdsgruppe under Teknologirådet arbejdet med en række cases for at identificere de svage led i projekteringerne. Den endelige rapport ventes på gaden til februar, men allerede nu står det klart, at der skal rettes særligt søgelys mod de offentlige ledere som har stået for implementeringerne.

Formanden for arbejdsgruppen, Erik Bonnerup, har en fortid som direktør i Danica. Arbejdsgruppen har været hårdt kritiseret for inhabilitet eftersom næsten samtlige deltagere har været direkte eller inddirekte involveret i nogle af de største fiaskoer. Omvendt er det Teknologirådets opfattelse, at netop de personer, der har været involveret, vil være de bedste til at udføre arbejdet med at udpege det offentliges svage punkter i forbindelse med IT-projekter.