Telia leverer konvergens til erhvervslivet

I Danmark er 80 pct. af arbejdstagerne på farten mere end èn arbejdsdag om ugen. Det betyder, at virksomhederne i dag stiller helt andre krav til deres kommunikationsløsninger end for blot få år siden. De har brug for, at IT og tele smelter sammen i konvergensløsninger, så de kan få fordelene fra begge universer. Teknologien er klar til konvergens og er så langt, at virksomhederne i dag kan tilbydes gennemprøvede standardmoduler, som dækker deres meget forskellige behov for samlede IT- og teleløsninger.

Konvergens betyder, at forskellige elementer smelter sammen i en helhed – og det er nøgleordet inden for teleløsninger til erhvervslivet i disse år.

Det mærkes tydeligt hos Telia, der oplever en eksplosiv vækst i efterspørgslen på løsninger, hvor f.eks. IT og mobil konvergerer. Det, der især er bud efter, er adgang til kalender og mail via mobilen. Og hvor det tidligere var udbyderne, som skulle overbevise kunderne om diverse løsningers fortrin er det nu det er i høj grad virksomhederne selv, der stiller meget præcise krav til deres kommunikationsløsninger.

”Markedet er delt i to. Der er de kunder, som meget præcist ved, hvilke løsninger de skal have, og hvordan de skal se ud med hensyn til komponenter etc. Den anden del ved, at der skal ske noget, og at der er betydelige besparelser at hente. Men de er i tvivl om, hvilke løsninger, der vil dække deres behov, og om økonomien er fornuftig. Gruppen af virksomheder, som ikke tænker i konvergens, findes faktisk ikke længere,” siger salgsdirektør hos Telia, Henriette Rhod Muff Lassen.

Nye måder at arbejde sammen på
De tillægstjenester, der i øjeblikket driver markedet, er kalender og mail på mobilen. Men det er ikke blot de smarte tillægstjenester, der sætter gang i salget.

”Vores kunder kan i stigende grad se de økonomiske gevinster ved at gå over til en mere moderne kommunikationsplatform. Dels i form af de besparelser, der er i forhold til de ældre systemer. Dels i kraft af, at teknologierne åbner for nye måder at arbejde sammen på i en organisation,” siger Henriette Rohd Muff Lassen.

Udviklingen går mod at pc, internet og mobil smelter sammen så hver medarbejder fremover kun skal have én terminal. Den mobil-terminal skal til gengæld dække medarbejderens samlede kommunikationsbehov med kolleger, mails, internetadgang, virksomhedens backendsystemer etc.

Modulopbygget system
Telias opgave i forbindelse med konvergens er at kunne lytte og omsætte til løsninger, således at virksomhederne får opfyldt deres forventninger og behov. Det handler om at præsentere enkle løsninger, som både er effektive, gennemprøvede og skalérbare.

”Alting bliver mere og mere standardiseret, og denne mulighed ser vi som et stort, teknologisk fremskridt. I dag har vi mulighed for at sammensætte løsninger bestående af gennemprøvede standardelementer, som gør det enkelt at implementere, servicere og prissætte. Det giver også større sikkerhed for virksomhederne, som ikke vil være forsøgskaniner, men ønsker driftssikre løsninger,” forklarer Henriette Rohd Muff Lassen.

Konvergens til alle typer virksomheder
Virksomhederne efterspørger driftsikre, stabile løsninger, og det kan teknologien levere. Telias opgave som leverandør af konvergens-løsninger er at indfri fordelene ved at teknologier kan smelte sammen og omsætte den teknologiske fremdrift til fordel for virksomhederne. Telia har derfor udviklet løsninger til alle behov, uanset hvilket konvergens-niveau den enkelte virksomhed er parat til. For hver enkelt løsning gælder det, at den er mulig at udbygge og dermed er fleksibel i forhold til den enkelte virksomheds fremtidige krav.

Telefoni bliver et spørgsmål om IT
De nye konvergerende teleydelser bliver mere og mere et IT-anliggende, og derfor ser Telia sig heller ikke længere som en teleoperatør, men snarere som en IT- og televirksomhed. Den måde definere sin forretning på skaber nogle interessante fremtidsperspektiver. Telia f.eks. allerede begyndt at levere hostede løsninger og udelukker ikke, at det kan komme på tale at foretage opkøb blandt IT-virksomheder for at etablere sig på markedet med en optimal portefølje af løsninger.

”Og de løsninger kan meget vel bevæge sig ind i hjertet af virksomheden,” siger Henriette Rohd Muff og nævner som fremtidige muligheder, at Telia udvikler, leverer og hoster en virksomheds økonomisystem og CRM-system, som en del af en samlet pakke.

Faktaboks:
Forskellige løsninger til forskellige behov
Alle vil gerne opnå teknologiske gevinster, men det kræver, at telebranchen introducerer enkle, gennemskuelige løsninger og prismodeller. Her er Telias gået forrest med sin data-prissætning :
Kunder med begrænset dataforbrug er typisk bekymrede for omkostningerne. Det har Telia valgt at imødegå ved at indføre en daglig, maksimal beløbsgrænse. Omvendt er der virksomheder, som er aktive databrugere, men med et varierende behov. Disse er ikke forpligtet til et fast beløb pr. måned, men kan vælge en flexrate på mobildata hos Telia – det betyder, at hvis der ikke er noget forbrug, koster det ikke noget, og jo højere forbrug, desto lavere pris pr. Mbyte. Endelig har Telia for virksomheder med høj vækst på Mbyte-forbrug indført muligheden for flat rate på både voice og data.

Low users
For dem, der ikke kender deres forbrug eller ved, at det er lavt, er dette løsningen. Standardprisen er 8 kr./Mb og det maksimale, daglige forbrug 16 kr. (op til 20 Mb/dag). Herved sikrer man sig, at ens forbrug kun kan blive lavere end eller op til maks-grænsen.

Medium users
For dem, der har et svingende forbrug og ikke vil binde sig til at højt, månedligt abonnement, er Flexrate løsningen. Jo mere man bruger, desto billigere bliver det, og man betaler aldrig mere end 449 kr./md., så det løber ikke løbsk. Det månedlige minimumsforbrug er på 30 kr., og det dækker de første 5 Mb.

High users
For dem, der har et fast, højt forbrug, eller som vil have ”peace of mind”, hedder løsningen Flatrate til 349 kr./md. for op til 10 Gb/md. Typisk til PC-kort eller laptop med indbygget sim.

Faktaboks:
Om Telia
Telia Danmarks kerneforretning er mobiltelefoni, bredbånd, kabel-tv, grossistsalg og fastnettelefoni. Telia har været udfordreren på det danske telemarked siden 1995 med sin klare strategi om hele tiden at have konkurrencedygtige produkter for både virksomheder og private. Telia stræber efter at tilbyde sine kunder pålidelige, innovative og enkle kommunikationstjenester. Visionen er at være en servicevirksomhed, der gør det muligt for sine kunder at kommunikere, hvor og hvornår de har brug for det. Telia Danmark har i dag ca. 1.300 ansatte, som betjener ca. 1,8 mio kunder – fordelt på ca. 1,2 mio. mobilkunder, 375.000 kabel-tv kunder, 153.000 bredbåndskunder og 150.000 fastnetkunder. Telia Danmark er en del af TeliaSonera koncernen, som er Nordens og Baltikums førende virksomhed inden for telekommunikation. Uden for hjemmemarkederne har TeliaSonera omfattende interesser i vækstmarkederne Rusland, Tyrkiet og Eurasien og er noteret på børserne i Stockholm og Helsinki.