Tilfredshed med smalt ja

Skolelærerne valgte torsdag at sige ja til en ny overenskomst. Kun 54 pct. stemte for. I lærerværelset på Helligkors Skolen på Nørrebro i København er de to overlærere Nora Hansen og Frank Steffensen dog ikke i tvivl om, at det er godt, at konflikten blev undgået. Elevernes sidste eksaminer var truet, og en strejke i sommerferien virkede ikke tillokkende. Lærerne har desuden fået flere af de ting, de krævede.
»Vi har fået flere timer, som på de enkelte skoler skal tilrettelægges individuelt. Mange tillidsmænd har været skeptiske overfor den ordning, fordi den kan skabe intern splid blandt medarbejderne. Så ville det måske have været nemmere, hvis det blev afgjort centralt. På den anden side ville vi ikke have så meget selvbestemmelse på de enkelte skoler,« påpeger Nora Hansen, der selv er skolens tillidsmand.

Forkert tidspunkt
En anden grund til, at lærerne stemte ja til overenskomsten er ifølge Frank Steffensen, at tidspunktet er helt forkert.
»Hvis vi strejkede nu, så ville det gå ud over elevernes eksaminer.
Desuden ville vi komme til at strejke i sommerferien, og det eneste, det vil gå ud over, er vores egen strejkekasse. Den er god at have til et andet tidspunkt,« siger han.
Lærerne har desuden fået en pæn portion ekstra i lønningsposen med det indgåede forlig.
Lønstigningen har mildnet konflikt-stemningen på mange lærerværelser. I gennemsnit rykker de alle et løntrin op. Det svarer til omkring 300 kr.
ekstra om måneden. Lærere har også fået et ekstra løntrin at se frem til.
Mange lærere har været skeptiske overfor overenskomsten, fordi de mener, at virkningerne er uoverskuelige. Det indviklede lønsystem med forberedelsestid, mødetid, undervisningstid og særlige tillæg til lærere med mange undervisningstimer betyder, at det er svært at gennemskue, hvordan det kommer til at påvirke de enkelte læreres hverdag.
»Der er nogle lærere, som ikke kan regne og læse, når det kommer til overenskomster,« mener Frank Steffensen.
På den anden side har han ikke selv noget bud på, om overenskomsten kommer til at betyde flere eller færre undervisningstimer for den enkelte lærer.
»Lærerforeningen siger, at det vil gå lige op, men det er rigtigt, at det har skræmt mange, at de ikke umiddelbart kan se, hvilke konsekvenser det får for deres daglige arbejde.«