Tom trussel fra sygeplejersker

Produktiviteten er uændret på sygehusene, men det koster mere i vikartimer, og der er lang udsigt til at få nedbragt ventelisterne. Sygeplejerskernes trusler om at arbejde efter reglerne efter regeringsindgrebet i deres strejke i maj er åbenbart ikke blevet til alvor.
Det viser en rundringning, Jyllands-Posten har foretaget til sygehuse i alle landets amter. Den varslede aktion skulle gøre planlægningen på sygehusene besværlige på grund af den manglende fleksibilitet hos sygeplejerskerne.
Chefsygeplejerske Ida Gøtke Hansen, Skive Sygehus: “Sygeplejerskerne her har udtrykt ønske om fortsat at indgå lokalaftaler med os. De er ikke interesserede i at arbejde fuldstændig firkantet efter overenskomsten.” Næstformand i Dansk Sygeplejerråd Grete Christensen mener, at grunden til, at sygeplejerskerne ikke har gjort alvor af arbejd-efter-reglerne-truslen, er, at det vil gå ud over dem selv: “Lige efter strejken begyndte sommerferien, og derfor ville det blive meget stressende for sygeplejerskerne at arbejde efter reglerne,” siger hun.

Lokale forhandlinger
En anden årsag er, at sygeplejerskernes lønforhandlinger med amter og kommuner flere steder allerede er gået i gang. Det betyder, at kampen nu bliver ført ved forhandlingsbordene og ikke ude på hospitalerne.
Kun få steder mærker man stadig sygeplejeskernes utilfredshed med regeringsindgrebet. På Skejby Sygehus ved Århus bliver der arbejdet efter reglerne.
“Produktiviteten er den samme, men vi har måttet købe flere vikartimer end ellers, fordi sygeplejerskerne ikke længere vil tage ekstravagter ved sygdom eller andet fravær,” siger chefsygeplejeske Anne-Mette Nielsen.
På Herlev Sygehus har ledelsen også indtryk af, at sygeplejerskerne er blevet mere regelrette. Tilbage på sygehuset er en længere venteliste på operationer, der ikke er blevet gennemført på grund af strejken.

Længere ventelister
Nogle steder i landet har sygehusene formået at få ventelisterne ned til det normale, men på flere hospitaler meldes, at det vil tage måneder, inden ventelisterne kommer ned på et normalt leje. Der er ingen steder penge til at betale overarbejde for at indhente det forsømte.
“Konflikten stoppede nærmest, som sommerferien begyndte, og der er ikke udsigt til, at vi indhenter efterslæbet i den nærmeste fremtid. Vi har ikke ressourcer til at operere mere, end vi plejer,” melder sygehusdirektør Ida Sofie Jensen på Herlev Sygehus. Situationen er den samme på Herning Centralsygehus og Esbjerg Centralsygehus.
På sygehuset i Rønne vil efterslæbet efter strejken først være indhentet engang i august eller september, vurderer oversygeplejerske Lisbeth Nielsen.
“Der er ingen ændringer i sygeplejerskernes arbejde. Vi har en pukkel på knap 200 operationer og 1300 undersøgelser, men vi arbejder ikke ekstraordinært på at få tallet ned. Det er der ikke penge til,” siger Birgit Harving, chef-sygeplejeske på Odense Sygehus.