Trafiknavigation til alle

Professionelle navigationssystemer, der kendes fra taxaer, er på vej til de private biler. Prisen er kommet ned, og de mange avancerede teknologier, som kombineres i et moderne navigationsanlæg, er nu så kompakte og enkle at installere, at alle kan være med.

Det skønner Blaupunkt, som med sit nyeste navigationsanlæg, TravelPilot E1, har udviklet en teknologi, der er målrettet private bilister. Gennem få indtastninger forstår anlægget, hvor dit bestemmelsessted er. Du bliver venligt guidet hele turen igennem på baggrund af detaljerede kort og dynamisk navigation, der identificerer forhindringer forude.

Trade Marketing Manager Cecilie Låhne fra Blaupunkt siger:
”Teknologien er nu så langt fremme, at navigationsanlæg er ved at blive standardudstyr. Med den nye E1 har vi integreret en række teknologier, som tilsammen danner et komplet anlæg med dynamisk navigation, der tager højde for ændringer i trafikken som køer, uheld osv. Desuden er E1 et komplet HI-FI anlæg til din bil.”
Samtidig er anlægget meget brugervenligt. Med to dreje- og trykknapper kan alle væsentlige funktioner benyttes.
En behagelig stemme fortæller i rette tid, om hvornår der skal drejes og det vises samtidig på skærmen. Enheden registrerer desuden, om chaufføren rent faktisk drejer det angivne sted. Glemmer man eksempelvis at dreje et angivet sted, bliver man prompte foreslået at foretage en u-vending.

”Målet har været at udvikle et anlæg, som nemt, sikkert og med højeste grad af brugervenlighed kan sikre, at man kommer til sit bestemmelsessted. –Men samtidig giver mulighed for individuel tilpasning. Vil man undgå motorveje og betalingsveje i udlandet eller ligefrem kun køre på småveje, så fortæller man blot systemet det. Det betyder faktisk, at man selv i udlandet kan færdes som en stedkendt,” fortæller Cecilie Låhne.
Selve indtastningen af bestemmelsessted sker ved hjælp af en intelligent ordbog, som staver færdig for dig. De mange features, som er samlet i E1, er blandt andet:

•    TMC, Traffic Message Channel, registrerer køer forude i god tid, og en alternativ rute foreslås.

•    Indtastning af postnumre i hele Skandinavien. Mange byer har samme navn, – postnummer-funktionen er din sikkerhed for, at målet altid udpeges korrekt.

Mens TravelPilot E1 navigerer for dig kan du høre Cd-musik på anlægget, der som det første i verden indlæser de aktuelle kort i arbejdshukommelsen fra CD-ROM. Dermed er drevet ledigt til din cd-musik – samtidig med at dynamisk navigation er slået til. De nye kompakte enheder er designet til at passe i alle nyere bilers radioskakt. Det sikrer en hurtig problemfri installation, blandt andet fordi dot-matrix skærmen er indbygget i enheden og ikke fylder mere end en normal bilradio. –Det sparer plads i forhold til en monitorløsning.
TravelPilot E1 er på markedet i løbet af vinteren 2003/2004

Se mere på www.blaupunkt.no

For yderligere information kontakt venligst
Trade Marketing Manager Cecilie Låhne
Robert Bosch A/S
Telegrafvej 1
DK-2750 Ballerup
Tel.: +45 44 89 83 68
Fax: +45 44 89 86 44
Cecilie.lahne@dk.bosch.com