Transportbranchen kørt fast i splid om arbejdstid

Vognmænd på den ene side af bordet og chauffører på den anden forspildte igen chancen for at finde en løsning på problemet om arbejdstid i transporterhvervet. Repræsentanter for de 3,5 mio. europæiske chauffører har siden 1992 forsøgt at skabe bedre arbejdsvilkår og indarbejde de arbejdstider, som gælder for alle andre brancher, i transportbranchen.
Køre/hviletids-reglerne, beskyldes for at være umulige at overholde og for at være skyld i, at chauffører strander på rastepladser og får deres døgnrytme vendt på hovedet. Derfor har det været nødvendigt at lægge en begrænsning på den ugentlige arbejdstid, mener Kommisionen.
Forhandlingerne i Bruxelles har stået på i adskillige måneder mellem Sammenslutningen af Transportarbejdere i EU, (FST), og Den Internationale Vejunion, (IRU), men er nu så tæt på den deadline, som Kommisionen har sat til den 30. september, at alt håb synes ude. Det vil så være op til Kommisionen at komme med et nyt regelsæt, som branchen må indordne sig under, uden at den har deltaget i udformningen af det.
Transportkommissær, Neil Kinnock, og arbejds- og socialkommisær, Padraig Flynn, sagde efterfølgende, at det var dybt skuffende, at branchen ikke var i stand til at finde en løsning. I en fælles udtalelse siger de: “En stor mulighed er gået tabt. Hvis der ikke er en løsning den 30 september, så må Kommisionen indføre sit eget regelsæt.” De nye regler kan træde i kraft tidligst til december næste år, og vil, så vidt det er muligt, basere sig på FST og IRUs hidtige kompromiser, oplyser Sarah Lambert, talskvinde fra Kommissionen. Det betyder blandt andet, at chaufførerne skal indordne sig under en 48 timers arbejdsuge, uanset hvor de er i Europa. Sarah Lambert sagde ligeledes til Jyllands-Posten, at de mange chaufførstrejker og blokader på det europæiske vejnet har presset Kommissionen yderligere til “at handle hurtigt og tage de nødvendige skridt.”