Truslen fra Yangtse

Tæt befolkede områder var mandag i højeste beredskab, da sommerens fjerde store flodbølge skyllede gennem Wuhan-provinsen i Kina. Indbyggere kæmpede indædt med at forstærke digerne, som i seneste uger konstant er blevet forstærket.
Kinas ministerpræsident, Zhu Rongji, advarer om, at stadigt flere diger er i fare for at bryde sammen efter den seneste flodbølge, rapporterede statslige kinesiske medier mandag. Nogle steder er Yangtzeflodens vandstand nu over 40 meter højere end normalt på denne årstid.

Situationen er meget alvorlig langs Yangtze. Risikoen, for at digerne skal bryde sammen, forstærkes af, at de har været gennemblødt i flere uger, sagde Zhu Rongji ifølge China Daily under et besøg i Jingzhou i den oversvømmelsesramte provins Hubei.

Ministerpræsidenten opfordrede samtidig ledere på alle niveauer i det kinesiske samfund til at sørge for, at der bliver sendt soldater og politi til katastrofeegnene for at sikre, at arbejdet med digerne bliver gjort ordentligt.

Nej til evakuering
Flere steder har lokalbefolkningen modsat sig evakuering. De lokale beboerer vil ikke have, at netop deres byer og marker skal forsvinde under vand, skriver statskontrollerede kinesiske medier. Det tog noget tid at overbevise den modstræbende landsbybefolkning, siger myndighederne.

Sprængninger af diger ved flodens øvre del har kun sænket vandstanden 10 25 centimeter i de tæt befolkede områder. 330.000 mennesker er blevet evakueret fra områder, som myndighederne vil oversvømme, hvis det bliver nødvendigt, skriver AP.

Flere end 2000 er omkommet ved oversvømmelserne, der skyldes den årlige regntid, monsunen, som i år kom meget tidligt og med langt større kraft end normalt. Siden juni er der faldet 700 millimeter i et område på en million kvadratkilometer, svarende til et helt års nedbør i Danmark. Enkelte dage er der faldet mere end 30 mm.

Som en tragt
De stejle bjerge omkring Yangtze-floden gør, at vandet som i en tragt hurtigt bliver samlet i de tætbefolkede landbrugsområder i lavlandet. Ifølge DMI vil der i de næste 48 timer falde betydelige mængder regn i dalen. I gennemsnit vil der falde 10 mm pr. døgn i de områder, som Yangtze afvander. Den stadige regn omkring Yangtzes fremspring i Sichuan provinsen betyder, at vandstanden i alle tilfælde vil være på kritisk niveau i de næste par uger, skriver South China Morning Post.

Tvivl om dæmning
Eksperter diskuterer eksperter nu, om kæmpedæmningen, De tre Slugters Dæmning, vil gøre oversvømmelserne værre eller standse dem. Formålet med at bygge kæmpedæmningen er bl.a. at opnå en kontrol over de oversvømmelser, som sker naturligt på Yangtze floden hvert eneste år.

Hvis den store dæmning havde været der i år, ville vandstanden i de lavtliggende områder af floden ikke have været så høj, siger vicedirektøren fra den kinesiske stats oversvømmelseskontrol, Zhao Chunming, til nyhedsbureauet Reuter. Han henviser til den kritik, som den kinesiske systemkritiker i Californien i USA, Dai Qing, er kommet med.

Forbudt bog
Dai Qing er blevet kendt for en kritisk bog, hun har skrevet om dæmningsprojektet på Yangtze. Bogen hedder “Yangtze! Yangtze!”, og er blevet erklæret for forbudt læsning i Kina. Hendes kritik går ud på, at de kinesiske autoriteter med vilje har gjort oversvømmelserne i år værre end nødvendigt, fordi de har lukket meget mere vand end normalt ud i de lavtliggende områder af floden. Det officielle Kina forsvarer sig med, at vandmasserne risikerede at ødelægge arbejdet på dæmningen.