Underholdningsindustrien er fokusområde for Ernst & Young

Media & Entertainment er blevet en global branche, og Ernst & Young har med sektor-opdelingen lagt en strategi for, hvordan Ernst & Young i nært samarbejde med kunder kan bane vejen for reelt globale organisationer inden for Media & Entertainment.

Fremtidens multinationale selskaber er for en stor dels vedkommende anderledes end de traditionelle. De bevæger sig lynhurtigt ind på listen over verdens største selskaber og har hele verden som marked. Dette gælder særligt for Media & Entertainment-segmentet.
Virksomhedernes ledelse og markedsvilkår er blevet professionaliseret i de seneste år, og det betyder både en større konkurrence, og at branchen i struktur minder mere om det øvrige erhvervsliv – i modsætning til de fremstormende IT-virksomheder lige før årtusindeskiftet.

Strømlinet branche
Men dette betyder ikke, at branchen er blevet mindre interessant. Reglerne er ændret, vi vil stadig se nye segmenter udvikle sig, men nye teknologivirksomheder kan ikke undvige branchens nu mere professionaliserede spilleregler. Dette er også en udfordring for Ernst & Young. John Nendick, der er Global Sector Leader for Media & Entertainment, siger:
”Vi ser en række nicher, som i løbet af kort tid bliver globale spillere. Eksempelvis YouTube, MySpace og andre der i løbet af kort tid vokser sig til gigantiske communities. Dette er vi nødt til at reflektere i vores organisation. I den forbindelse er det vigtigt at huske på, at selvom vi har fysiske sektorcentre, så er vores sektorer globale og virtuelle. Det er en ny måde at tænke og arbejde på, men den er nødvendig, hvis vi skal kunne tilbyde vores kunder at kunne trække på vores samlede know-how.”

Global viden
John Nendick henviser til den omfattende undersøgelse, som Ernst & Young i 2006 har foretaget blandt 200 CFOs i verdens førende medie- og underholdningsvirksomheder for at forstå behovet i branchen. Konklusionen på undersøgelsen, der er en opfølgning på en tilsvarende fra 2004, er, at det i stigende grad er teknologi, globalisering og nye samarbejdsformer, som sætter dagsordenen for branchen. Til eksempel har medie- og underholdningsindustrien i USA, Tyskland, Hong Kong, Japan og UK i årene 2002-2004 har skabt flere end 800.000 vidensjobs i udviklingslande.
”Branchen er nu global, fordi udfordringerne, arbejdskraften og markedet er globalt, og det skaber helt nye udfordringer, som vi skal være på forkant med,” siger John Nendick.

Ændrede konkurrencevilkår
En af de største udfordringer er de ændrede og øgede konkurrencevilkår. Konkurrencen breder sig over landegrænser, hvor tidligere underleverandører og sekundære spillere på markedet i løbet af kort tid kan blive konkurrenter i kraft af nye distributionskanaler. I 2004 mente branchen selv, at de virksomheder, der havde adgang til eller ejerskab af TV-netværk, var de mest konkurrenceegnede. Nu i 2006 mener branchen, at den største konkurrenceparameter er evnen til at producere indhold til Internet – og det inkluderer pludselig utroligt mange virksomheder, der kan opstå overalt og næsten ud af ingenting.
”Dette marked kræver, at vores kunder i den grad er omstillingsparate. En anden undersøgelse, vi har foretaget for nyligt, peger på, at 70 pct. af virksomhederne i branchen mener, at de bør foretage investeringer i teknologisk innovation hurtigere end i øjeblikket. Det er denne udvikling, vi skal støtte ude hos vores kunder,” mener John Nendick.