Vækst hos BOSCH

– Et tilbageblik på 2003 og en prognose for 2004

”Boschkoncernen har gode forudsætninger for en øget vækst de kommende år,” mener koncernchef for Bosch Franz Fehrenbach.
”De seneste år har været hårde, men vi har nået de mål, vi skulle, og vi tror fuldt og fast på et opsving i 2004. Vi er vel forberedte og besluttede på at udnytte de muligheder, som opsvinget bringer med sig.” siger han.

Franz Fehrenbach lægger dog ikke skjul på, at 2003 har været det tredje svære år i træk.
Boschkoncernen har i 2003 genereret en omsætning på 36,3 mia. euro, hvilket er næsten 40 pct. bedre end året før. Det er blandt andet overtagelsen af Buderus AG og en betydelig vækst uden for Europa, der har bidraget til den øgede omsætning. Det er til trods for euroens høje vekselkurs og den generelle lavkonjunktur i Europa. Koncernen beskæftiger nu 232.000 medarbejdere.

Produktion og udvikling af elementer til automarkedet er det område, som Bosch klarer sig bedst på. Alene dette område har stået for 23,6 mia. euro af den samlede omsætning. Særligt har udviklingen af nye dieselsystemer og elektronisk stabilitetskontrol, ESP, været med til at skabe vækst.

Omvendt har konsum -og byggesektoren kun drevet en begrænset del af omsætningen. Værktøjssektionen har lidt under direkte tilbagegang under påvirkning af konkurrence fra billige produkter produceret i fjernøsten. Midlet er ifølge Franz Fehrenbach at reducere omkostningerne:
”Vi kan ikke lade priserne stige, så hvis vi ikke skal miste markedet til discountproducenterne, må vi sænke vores omkostninger.”

Globaliseringen er netop blandt de udfordringer Bosch står over for de kommende år. Ifølge Boschs analyser vil Kina i løbet af de kommende ti år stå for 40 pct. af den globale stigning i produktionen af nye biler. Det betyder både hård konkurrence fra kvalificerede regionale producenter og store muligheder for at åbne nye markedet. Alene i 2003 øgede Bosch sin omsætning i Kina med over 20 pct.
”Vi kommer til at satse endnu stærkere på Sydøstasien de kommende år,” vurderer Franz Fehrenbach.

Den stærke globaliseringstrend har ført til at Bosch har fremlagt et udspil for at bibeholde arbejdspladser inden for produktion i Europa og særligt Tyskland. Udspillet går på at forlænge arbejdstiden uden at skære i lønningerne. Det er ifølge en bred majoritet af befolkningen i Tyskland den løsning, der indebærer færrest negative konsekvenser for arbejdstagere.

Et andet tiltag er ”Profit05”. Bosch har i 2003 iværksat projektet ”Profit 05”, som en langsigtet strategisk målsætning. Målet er at opnå en årlig vækst på mindst syv pct., der er forudsætningen for at koncernen kan forsætte sin udvikling.
”Bilproducenterne er interesserede i, at vi arbejder lige så vækstorienteret som dem, da de behøver effektive, fremtidsorienterede og økonomisk stabile leverandører,” lyder det fra Franz Fehrenbach.
Dette afspejles bland andet i, at Boschkoncernen investerede i 2003 2,7 mia. euro i forskning og udvikling.

”Vi har i øjeblikket konjunkturel medvind, og vi kan se frem til et 2004 med fortrøstning. –Men det kommer til at kræve store anstrengelser, at gøre fortrøstningerne til realiteter,” siger Franz Fehrenbach.

For yderligere information kontakt venligst:
Pressechef Katrin Ohlander
Email: katrin.ohlander@bosch.com
Robert Bosch AB
Box 1154
164 26 Kista
Tel.: Tel 08-750 16 44
Mobil 070- 420 16 44
Fax 08-750 17 60