Varme nok til både isvinter og kommende generationer

Det er Bjarne Hunderups opgave at sørge for varme til århusianerne. Ingen skal fryse. Heller ikke dén fæle vinternat, hvor kviksølvet skutter sig i bunden af termometret og en nordøstlig storm bringer sibirisk kulde til Danmark.
”Vi regner på dét, der lige er en tand værre end ’det værst tænkelige’,” siger Bjarne, der laver analyse og planlægning af varmenettet for Århus Kommunale Værker.
Det vil sige, han sørger for, at dimensionerne af rør er tilstrækkelige, og at varmevekslere, pumper og andet udstyr fungerer og findes de rigtige steder – og til rette tid.

Heller ikke kommende generationer af århusianere skal fryse. Fremtiden er nemlig også Bjarne Hunderup og hans kollegers bord. Hvis man beder ham om at tegne et Århus-kort anno 2035, vil han sandsynligvis ramme ret præcist. ÅKV er i løbende dialog med byplanlæggere og myndigheder, og ved hjælp af befolkningsprognoser og boligetableringsplaner får vi en god fornemmelse for, i hvilke retninger byen vil vokse.
”De rør, vi lægger i jorden i dag, skal være store nok til at kunne forsyne de byområder, der vokser op om 30 år. Rørene er nemlig praktisk taget uforgængelige. Det er således kun nødvendigt at skifte dem ud, hvis vi tager fejl og byen udvikler sig i en anden retning,” siger Bjarne Hunderup.