Varmeudgift på 167 kr. om måneden

Der kan være rigtig mange penge at spare ved at være miljøbevidst. Særligt hvis de nye miljøteknikker tages i brug i forbindelse med nybyggeri, viser flere praktiske projekter.

De store byggekoncerner arbejder alle med at udvikle super-lavenergi huse. De første er allerede på markedet og tilbyder for en lidt højere byggepris markant lavere – eller slet ingen – udgifter til varme.

Boliger er største energisluger
Bygninger er den største enkeltstående energisluger i samfundet. Hvert år går danskerne glip af 18 milliarder kroner på grund af unødigt energiforbrug som følge af bygninger, der ikke er energioptimerede, viser tal fra Danmarks Tekniske Universitet. Det samme gør sig gældende i vores nabolande, hvor der også arbejdes intensivt på at udvikle mindre energislugende huse:
”40 pct. af energiforbruget i Sverige går til boliger. Vi føler, at NCC har et stort ansvar, når det gælder at få fremtidens huse til at bidrage med en bæredygtigt samfundsundvikling,” siger Kristina Gabrielii, projektleder ved NCC Teknik.

Lav-energi kan blive til nul-energi
I Danmark har eksempelvis Rockwool International A/S og typehusspecialisten Seest Huse udviklet og opført en helt ny type lavenergihus, Lavenergihus 2005.
Lavenergihus 2005 har ikke noget traditionelt varmeanlæg, men opvarmes ved hjælp af jordvarme og har dermed en varmeregning til rumopvarmning på blot 167 kroner om måneden eller ca. 2.000 kr. om året. Herved opnås en besparelse på ca. 800 kroner om måneden i forhold til et normalt hus i samme størrelse. – Men det kan blive endnu billigere.
NCC har for nyligt præsenteret et hus i Sverige, som er helt selvforsynende med varme og elektricitet. . ”Vores nye koncept hus viser at der ikke længere findes tekniske hindringer for at bygge et hus der lever i perfekt samklang med naturen”, siger Kristina Gabrielii, projektleder ved NCC Teknik. NCC´s hus er stadig et koncepthus, der ikke masseproduceres. Byggekoncernen Skanska har også bygget en række lavenergi huse og udvikler fortsat nye typer lavenergi huse.

Trendsættende hus
Seest Huse har dog allerede gang i salget af deres lavenergi hus.
”Det er vores forventning, at dette hus vil sætte trenden inden for typehusbyggeri og medvirke til en forbedret økonomi for husejerne, et bedre miljø og – ikke mindst – en uafhængighed for nye husejere af udviklingen i energipriser og fremtidige energiforsyningsproblemer. Vi har bevist, at det sagtens kan lade sig gøre at bygge endnu mere energieffektivt end foreskrevet i bygningsreglementet. Det betyder også, at huset kan få energipolitisk betydning for Danmark, ” mener salgsdirektør Jes Dam Jessen, Rockwool A/S.