Vejdirektoratet anbefaler anti-udskridningssystemer

”Vælg bil med antiudskridningssystem (ESP)”. Anbefalingen finder man hos det danske Vejdirektoratet, Statens Vegvesens i Norge, Vägverket i Sverige, og tilsvarende etater i Finland og Island.

Transportøkonomisk Institutt i Norge, en forskningsinstitution, der blandt andet arbejder for Statens Vegvesen, har analyseret en række store internationale ulykkesundersøgelser (europæiske, japanske og amerikanske), der har omhandlet bl.a. mødeulykker og udskridningsulykker. Resultatet af undersøgelserne er, at risikoen for singleulykker kan reduceres med 42% og dødsulykker med 35%, hvis bilen er udstyret med ESP.

ESP hjælper bilisterne i farlige situationer
Specielt unge uerfarne bilister er overrepræsenteret i ulykker, hvor chaufføren mister kontrollen over bilen. Disse ulykker tæller ca. 20 pct. af samtlige ulykker. Årsagen er, at erfarne bilister i højere grad forsøger af korrigere under udskridning. Faktisk gør flere end 70 pct. af de erfarne bilister mere end ét forsøg på opretning i en udskridningssituation end de uerfarne. For de uerfarne er tallet 40 pct. Dette faktum skal ses i sammenhæng med, at unge bilister i højere grad kører ældre biler uden antiudskridningsudstyr. ESP-systemer vil således have en højere effekt med hensyn til at reducere ulykker, blandt unge uerfarne bilister.

Håndbog i trafiksikkerhed
To norske forskere fra Transportøkonomisk Institutt, Rune Elvik og Truls Vaa har med støtte fra Vegdirektoratet, udgivet en håndbog i trafiksikkerhed. Bogen, der har modtaget international anerkendelse foreligger nu på norsk, engelsk og russisk kan gratis hentes på Internettet. Netop nu er en tilføjelse på vej til håndbogen om de ulykkesreducerende effekter af at indføre ESP eller andet antiudskridningsudstyr, som Bosch har serieproduceret i nu 11 år.
Arbejdet vil blandt andet tage udgangspunkt i en bred sammenligning af de fem største internationale undersøgelser på området.

De fem forskningsrapporter, som ligger til grund for udvidelsen til håndbogen i trafiksikkerhed er undersøgelser iværksat af en fransk bilproducent, en større japansk bilproducent, to undersøgelser fra USA og en fra Sverige.
Et af de punkter forskerne vil undersøge i dybden er cost/benefit af antiudskridningsudstyr i personbiler. Såfremt det kan dokumenteres, at udstyret også på dette område er attraktivt vil det bliver vurderet, hvordan det er muligt fra offentligt hold at stimulere salg af nye biler med denne type teknologi. Fritagelse for skatter og afgifter for udstyr, som effektivt reducerer antallet af alvorlige ulykker, vil være et interessant tiltag.

Svensk forskning: halvering af ulykker på sne og is
Statens Vegvesens hjemmeside henviser til en svensk undersøgelse, som viser en reduktion af ulykkesrisikoen med ca. 20 pct. på alle typer veje, og en reduktion på ca. 50 pct. på sne og isdækkede veje.

Den svenske professor Claus Tingvall udtaler: «At køre sikkert og være opmærksom er den bedste måde at reducere risikoen for at komme ud for en men teknologien kan også spille en vigtig rolle. Det er derfor, vi udvider vores anbefalinger til bilister om at købe biler med ny teknologi som antiudskridningssystem for at hjælpe dem til at beskytte sig selv og passagerer.