Velkommen til første udgave I-Consults nyhedsbrev om Human Resource

Nyhedsbrevet er etableret for at holde dig orienteret om aktuelle og fremtidige emner indenfor Human Resource. Det går nemlig rigtig stærkt for tiden inden for området. Vi oplever en outsourcingsbølge, der både har konsekvenser for virksomheders ansættelsespolitikker og for Human Resource-branchens opgaver. Desuden er det længe ventede opsving i fuld gang. Opsvinget er til dels kickstartet af regeringens skattenedsættelser. Det har konkret betydet blandt andet, at reallønnen allerede er steget mærkbart uden en direkte udgift for arbejdsgiveren, og det er en særdeles gunstig situation for arbejdsmarkedet.

Venlig hilsen og god læselyst
Jens Peter Holm, I-Consult

Stigende konkurrence på jobmarkedet
Jo mere kendt en arbejdsplads er, jo mere vil de unge kandidater være tiltrukket af den, lyder konklusionen på en ny undersøgelse foretaget af analyseinstituttet Universum. Medieomtale og hjemmesider betyder i den forbindelse meget.
I alt 2.239 studerende har svaret på Universum-undersøgelsen, og de har kåret Novo Nordisk til at være den mest attraktive virksomhed både blandt de økonomi- og jurastuderende og blandt de ingeniør- og naturvidenskabsstuderende. Men Novo Nordisk er ikke kommet sovende til førstepladsen.
Novo Nordisk bruger årligt godt 2,5 mio. kr. alene i Danmark på rekrutteringskommunikation – et beløb, der har været jævnt stigende de seneste fem år. Rekrutteringschef i Novo Nordisk, Stine Krogh Danielsen, forventer at det tal stiger de kommende år. Til gengæld modtager Novo Nordisk HR-afdeling cirka. 350 ansøgninger til de stillinger, som henvender sig direkte til nyuddannede.
“Konkurrencen om de unge bliver hårdere og hårdere, og vi skal derfor være på de studerendes nethinde, når de skal ud at søge job,” siger Stine Krogh Danielsen til dagbladet Børsen.
Det gøres i tilfældet Novo Nordisk gennem en række initiativer på jobmesser, samarbejder med uddannelsesinstitutioner om eksempelvis studenterblade og i den daglige kommunikationsindsats.

Den stigende konkurrence om de stadigt mindre årgange af nyuddannede specialister og lederaspiranter stiller nye krav til rekrutteringsindsatsen hos alle virksomheder. Det gælder særligt dem, som ikke får regelmæssig medieomtale eller er foretrukne eksempler i undervisningssammenhænge.
De unges præferencer vurderes i høj grad at skyldes en faglig stolthed over at arbejde i en kendt og respekteret virksomhed, men samtidig også en uvidenhed om det store felt af interessante og velbetalte jobs i underskoven af erhvervslivet.

Det er således ikke længere nok blot at opslå en stilling i avisen og derefter forvente, at hele feltet af kvalificerede ansøgere melder sig. Virksomheden skal ud, hvor de unge er, gennem alternativt medievalg og kreative rekrutteringsmetoder. Desuden er en opremsning af en given stillings indhold ikke nok. De unges krav går i høj grad også ud på at kunne fortælle en række positive historier om deres arbejdsplads. Det stiller nye krav til rekrutteringskommunikationen og de mere bløde værdier, som virksomhederne præsenterer i rekrutteringsmaterialet.

De passive ansøgere
Selv nok så omfattende annoncering og søgning i kandidatdatabaser kan ikke ændre det faktum, at mange af de bedst egnede slet ikke bliver gjort opmærksomme på din opslåede stilling.

Den største del af arbejdsstyrken har fast arbejde og mange overvejer slet ikke at skifte job. Det gælder ikke mindst ledere og specialister. De fleste er tilfredse med deres stilling, løn og udfordringer og har derfor ingen grund til at orientere sig på jobmarkedet. Disse mennesker kalder I-Consult ”de passive ansøgere”, og de bliver en stadigt mere interessant gruppe at henvende sig til – både for rekrutteringsbranchen og virksomhedernes personaleafdelinger.

”Vi kalder dem de passive ansøgere, fordi de ikke prioriterer jobskifte, og alligevel kalder vi dem ansøgere, fordi de, hvis de bliver direkte præsenteret for et endnu bedre job, alligevel vil overveje deres situation,” siger Jens Peter Holm, der er direktør og stifter af I-Consult.

Sagt med andre ord: De passive ansøgere er ikke presset ud på jobmarkedet, men skal præsenteres for en evt. stilling på andre måder end de traditionelle.

”Vi finder både kandidater for vores kunder på arbejdsmarkedet og ansøgermarkedet. Det er en meget direkte hverveform, der kræver en høj grad af etisk ansvarlighed. Som regel er holdningen hos de adspurgte meget positiv over at blive indkaldt til møde om et fremtidigt job med os.”

I-Consult har specialiseret sig i at trænge igennem til de passive ansøgere gennem både løbende research på arbejdsmarkedet, personlige kontakter og konsulenternes forskellige faglige og personlige netværk.

Læs om I-Consults etiske retningslinier

I-Consult udvider
Opsvinget kan mærkes hos I-Consult. Virksomhederne ansætter igen ledere og specialister i nyoprettede stillinger, og i flere og flere tilfælde vælger virksomhederne at outsource opgaven enten helt eller delvist.

Rekrutteringsmarkedet ændrer sig med stor hast. Det er en udfordring både for virksomhederne og de konsulenter, som har specialiseret sig i rekruttering.
”Hos I-Consult har vi allerede rustet os til de nye udfordringer. Både gennem ansættelser – seks konsulenter arbejder nu på fuld tid – og ved at flytte ind i nye lokaler, der kan vokses i. Vi kan mærke, at det nu er blevet en kritisk succesfaktor at søge rådgivning og hjælp til rekruttering hos eksterne konsulenter, fordi de færreste har tid eller råd til fejlansættelser,” lyder det fra I-Consult.

Trenden at benytte konsulenthuse i ansættelsessituationer skyldes blandt andet, at rekruttering er blevet en stadig mere kompleks proces, der inkluderer en struktureret foranalyser, tests, interviews og personlighedsanalyser. Det kræver et omfattende administrativt arbejde, ekspertise samt et hvervegrundlag, det er svært at opbygge internt.
Det kræver typisk 75-100 timer fordelt over halvanden måned for en gennemsnitlig virksomhed at ansætte en funktionær. Meget af tiden går med at håndtere en stor mængde irrelevante ansøgninger og besvare telefoner. Tidsforbruget kan skæres helt ned til 10 timer, hvis man vel at mærke benytter sig af ekspertassistance til at håndtere de administrative funktioner og rækken af procedurer, der fører til præsentation af et par konkrete og velkvalificere ansøgere.

Derfor søges eksterne konsulenters ekspertise både af de mindre virksomheder og de helt store med egen Human Resource-afdeling.

”Den sparede tid kan virksomheden så benytte til de primære forretningsområder. På den måde kan vi som rekrutteringseksperter tilføre værdi til virksomhederne både ved at spare dyrebar tid og ved at finde de rette medarbejdere,” siger Jens Peter Holm, direktør i I-Consult.