Venturebranchen hilser superministerie velkomment

Den nye regerings ministerie for videnskab, teknologi og innovation er et tiltrængt skridt i retningen af en aktiv erhvervspolitik, med fokus på skabelsen af nye virksomheder.

Det er netop i samspillet mellem forskning, erhverv og undervisning, at nye virksomheder kan opstå og med et en udtalt målsætning om at regeringen vil satse på innovation, bliver der samtidig signaleret opbakning til de entreprenører, der tager chancen og etablerer egen virksomhed.
At ordet innovation indgår i det kommende ministeries betegnelse er endnu et skulderklap til venturebranchen og entreprenørmiljøerne.

Det er i øvrigt DVCAs håb, at sammenlægningen af ministerierne vil skabe en øget synergi mellem det offentlige og de private ventureformidlere til gavn for erhvervslivet og hele samfundet. De bebudede forenklinger af erhvervsstøtteordninger og sammenlægninger af forskellige puljer er ligeledes et tiltag foreningen kan bakke op.

Venlig hilsen
Dansk Venture Kapital Forening, DVCA

For yderligere oplysninger kontakt venligst DVCA

DVCA-sekretariatet
Børsen, Slotholmsgade
1217 København K.
Tel.: 33 95 05 02
www.dvca.dk